Annonse

Skiold står fast på sparking av trenere

Styret i Skiold står fast på at de tok en riktig avgjørelse ved å kaste seks fotballtrenere og lagledere ut av klubben.

Annonse
Lokale nyheter

Dagsavisen Fremtiden skrev i går om at idrettsklubben Skiold kaster ut seks fotballtrenere og lagledere for Skiolds 2006-lag som følge av brudd på klubbens sportsplan.

Reagerer sterkt

Trenerne har reagert svært sterkt på dette, og føler seg dårlig behandlet av klubbstyret. Sammen har de forfattet et brev hvor de stekt kritiserer styret i Skiolds håndtering av saken.

I går var ikke ledelsen i Skiold særlig meddelsomme om begrunnelsen for at de velger å kaste ut trenerne, men i dag letter nestleder i styret, Mariann Eide, på sløret:

– Den korte begrunnelsen er at sportsplanen er brutt, og vi har notert oss tre punkter i den forbindelse sier hun og lister opp punktene:

• Skjevfordeling på spilletid

• Ulike muligheter til trening

• Ekskludering av spillere i cuper

Irritasjon

– Hvorfor gikk dere rett på ekskludering, fremfor å gi dem en ny sjanse?

– Trenerteamet har blitt fulgt opp over tid. I fjor høst ba de om å få spille sjuer istedenfor femmer, fordi de ville tilpasse seg sjuerfotball, som neste steg. Klubben gikk med på at det kunne gjøres under forutsetning av at alle barna skulle få tilbud om å være med og at det skulle være noenlunde lik spilletid for barna. Den forutsetningen ble ikke oppfylt. Trenerteamet ble ganske irritert da det kom fram at vi hadde undersøkt dette hos foreldrene, sier Eide.

Nektet møte

Det var i en spørreundersøkelse blant foreldrene at denne informasjonen kom fram, ifølge Eide.

En viktig grunn for styrets del til at trenerne ikke fikk noen ny sjanse, skal ha vært at de nektet å møte styret om bruddene på sportsplanen som har blitt påpekt.

– Vi oppfatter som klubb at de rett og slett ikke vil snakke med oss. Vi hadde lagt opp til mange datoer og ønsket å være fleksible å få til et møte, men de var ikke interessert, konstaterer Eide.

Lei seg

– Det er ikke noen tvil om at de ressurspersoner, sier Eide om trenerne og fortsetter:

– Men det er ikke slik at alle kan få det som de vil basert på det de mener er best. Det er klubben som helhet som bestemmer, ikke enkeltpersoner eller lag.

– Hva vil dette bety for barna på fotballaget?

– Vi er lei oss for at det går utover barna. Vi kunne valgt å overse det, men det ville gått på akkord med det vi står for som klubb. De som roper høyest er de som ofte blir hørt. Klubben prøver å tenke på dem som ikke skriker så høyt, sier hun.

Eide lover at klubben vil sørge for løsninger som gjør at barna får trent både før og etter sommerferien.

Slutter for godt

Trenerne som har bltt kastet ut av Skiold kommer ikke til å kjempe for å fortsette i vervene sine.

– Vi vil ikke prosedere dette videre i media nå, sier Kai Rune Vestersager til Dagsavisen Fremtiden.

Han er en av de seks som har blitt avskjediget som trener for Skiolds 2006-lag.

– De har invitert til et åpent møte på mandag klokken 18, og jeg tror dette er en arena hvor påstander eller ny informasjon kan besvares, sier han.

Ingen av trenerne har planer om å fortsette i Skiold, ifølge Vestersager.

– Flere av oss har meldt oss ut av klubben og har byttet klubb, opplyser han.

NFF Buskerud mener, ifølge NRK, Skiold har gjort en riktig beslutning hvis det er gjort klare brudd i sportsplanen.

Allmøte mandag

Mandag 12. juni holder Skiold åpent møte for å diskutere konflikten i klubben.

Kommende mandag har Skiold Ski- og Ballklubb allmøte, hvor det vil bli mulighet for å diskutere konflikten mellom klubben og trenerne som nå har blitt fjernet fra sine verv.

Der vil også trenerne, som altså allerede har forfattet et åpent brev hvor de klager på behandlingen de har blitt utsatt for, få mulighet til å fremme sine synspunkter på hvordan klubbledelsen har håndtert saken.

Annonse