Masud Gharahkhani, gruppeleder for Drammen Ap, er svært kritisk til at Drammen kommune, i hvert fall foreløpig, sier nei til å ta imot praktikanter fra den nye helsearbeiderfag-utdanningen ved Lier videregående skole. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

- Sjokkerende strategi

DRAMMEN: Masud Gharahkhani (Ap) synes ikke det finnes noe godt argument for å si nei til helsefagpraktikantene fra Lier videregående skole.

- Dette er sjokkerende. Det er et skrikende behov for flere, flinke helsefagarbeidere, og alle statistikker tilsier at dette behovet bare vil øke - i takt med den ventede befolkningsveksten og ved at gapet mellom antallet yrkesaktive og antallet pensjonister øker. Da kan man faktisk ikke takke nei til å få inn flere unge og motiverte mennesker i denne sektoren, tordner Masud Gharahkhani, gruppeleder i Drammen Arbeiderparti.

 

Kortsiktig tenkt

Han ble kraftig provosert av tirsdagens oppslag i Dagsavisen Fremtiden, der Lier-rektor Anne Johanne Guldvik uttrykte stor skuffelse over at Drammen kommune ikke ville ta imot praksiselever fra skolens nye helsefagarbeider-utdanning.

HR-rådgiver Dag Amundsen i kommunen begrunner på sin side avslaget med kapasitetsproblemer og at hele lærlingordningen i Drammen er midt i en omstillingsfase.

Gharahkhani minner om at argumentasjonen for at Drammen trakk seg ut av Kommunenes opplæringskontor i Buskerud (KOB), gikk ut på at kommunen ville kunne ivareta sitt samfunnsansvar for opplæring av lærlinger bedre på egen hånd. De skulle både ta inn flere - og gi bedre oppfølging.

- Så jeg kan ikke si dette avslaget til Lier-elevene virker særlig gjennomtenkt. Det vil helt klart bli en kamp om arbeidskraft og kompetanse i årene som kommer, og som regionshovedstad burde Drammen virkelig kjenne sin besøkelsestid. Ved å ta inn lærlinger og praktikanter, sikrer man rekruttering av nye, flinke ansatte på sikt. Det har ikke byen råd til å gå glipp av, fastslår Ap-lederen.

 

Følger ikke med

Gharahkhani synes slett ikke situasjonen blir bedre av at nevnte Amundsen i gårsdagens Drammens Tidende, sammen med personalsjefen i Nedre Eiker, gikk ut og klaget over at det ikke er mulig å få tak i nok flinke og motiverte lærlinger til å få fylt opp kommunenes læreplasser.

- Det er for mange ungdommer som har høyt fravær, dårlige karakterer og dårlige holdninger til yrket, uttalte Amundsen her.

- Drammen kommune må virkelig følge bedre med. Alt tyder på at det store frafallet ved yrkesutdanningene skyldes en for teoritung tilnærming, og dette tar Lier videregående tak i, ved å kombinere teori og praksis fra første dag. Jeg synes det er helt utrolig at kommunen ikke gjør hva de kan for å skaffe disse elevene praksis i Drammen, konstaterer Masud Gharahkhani.

 

Sterkere søkere

Også rektor Guldvik reagerer sterkt på at HR-rådgiveren i Drammen kommune, dagen etter at han forsvarte kommunens nei takk til Lier-elevene, etterlyser flere faglig sterke og motiverte helsefagelever.

- Jeg kan nesten ikke tro det jeg leser. Amundsen kan ikke ha fulgt med i timen. Jeg er enig i at det er utfordringer med hensyn til at mange yrkesfagelever har høyt fravær, hvilket igjen påvirker både faglige resultater og holdninger, men det er jo nettopp dette vi prøver å gjøre noe med. For det første ser vi at de nye utdanningsløpene med såkalt dobbeltkompetanse, det vil si både fagbrev og studiekompetanse på fire år, tiltrekker seg mer motiverte og ambisiøse søkere til yrkesfag. For det andre vil vekslingen mellom opplæring på skolen og praksis ute i virksomhetene, gi de framtidige lærlingene en helt annen forståelse av hva som kreves av en arbeidstaker i helse- og omsorgsyrker, forklarer Guldvik.

 

Det de etterspør

Hun viser til at alle de utvalgte 15 elevene som har fått plass på den nye helsearbeiderfag-utdannelsen fra høsten av, har gjort bevisste karrierevalg, har høye karaktersnitt ved innsøking - og i tillegg er intervjuet for avklaring av interesse, motivasjon og «egnethet» for en såpass krevende utdanning.

- Disse elevene hadde alle helsearbeiderfag som sitt førstevalg, og blant dem finnes både framtidige sykepleiere og leger. Drammen kommune kan ikke ha forstått hvilken mulighet de nye utdanningstilbudene ved skolen gir dem, både med tanke på framtidig rekruttering av dyktige arbeidstakere innen helse- og omsorgssektoren - og fordi disse elevene er nettopp det de etterlyser, påpeker Guldvik.

pernille.vestengen@dagsavisen.no