Annonse
Oppgitt: Hovedtillitsvalgt Tom Henri Hansen ser ingen gode argumenter for å legge ned retinakirurgien ved Drammen sykehus, som har en av landets største øyeavdelinger. Han synes det er helt uhørt av Helse Sør-Øst å bestemme at Universitetssykehuset i Oslo skal ha monopol på slike operasjoner i hele regionen. BEGGE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Siste retinaoperasjon utført

Helse Sør-Øst bestemte at Drammen sykehus måtte slutte med retinakirurgi innen 1. oktober. Tillitsvalgt Tom Henri Hansen kaller det et maktovergrep.

Annonse
Lokale nyheter

– Dette vedtaket er så tynt underbygget og så dårlig utredet at jeg ikke kan se noen gode argumenter for å slutte med dette i Drammen. Jeg tror nok heller dette handler om at Helse Sør-Øst (HSØ) har for tette bindinger med Universitetssykehuset i Oslo (OS) – og svært sjelden gjør vedtak på tvers av deres ønsker, sier hovedtillitsvalgt Tom Henri Hansen for overlegene ved Drammen sykehus.

Han forteller at de siste retinaoperasjonene ved sykehuset nå er utført. I hvert fall i denne omgang. De har dog ikke gitt slipp på alt håp om å få beholde denne høyst spesialiserte kirurgien.

– Vi skal nå skrive et nytt brev til HSØ, med kopi til helse-, sosial- og omsorgskomiteene i Drammen, Bærum og Asker. Slik at de ser at politikerne holdes orientert.

Frykter for kompetansen

Hansen stiller seg undrende til at HSØ bare har hentet inn eksterne råd fra sykehusene i Trondheim og Bergen, der man har lignende avdelinger som ved OS.

– Hva med å spørre i Tromsø og Stavanger for eksempel, med mindre øyeavdelinger enn i Drammen, spør den tillitsvalgte overlegen.

Han henviser også til en fersk rapport fra National Health Service i England, der man konkluderer med at nettopp retinakirurgi er et tilbud som ikke bør sentraliseres.

– Ny, medisinsk teknologi bidrar til å gjøre prosedyrer som dette enklere og tryggere, så dette er noe både små og store klinikker vil kunne tilby framover. OS vil uansett ikke kunne beholde sitt monopol på dette området. Jeg frykter imidlertid at toget kan ha gått for Drammen innen den tid. Vi klarer ikke å holde på fagfolkene våre – om vi ikke får drive med sånt.

Stort tap

Hansen er stolt av den faglige veksten ved sykehuset siden de begynte med retinaoperasjonene. Kirurgen de har knyttet til seg er i dag en av de aller fremste på sitt felt. Han var første i landet til å ta i bruk 3D-teknologi til slike prosedyrer – og dette gjør at han faktisk kan utføre kataraktoperasjoner (mot grå stær) samtidig. Kirurgen er nå etterspurt over store deler av Europa.

I Drammen har man også utført disse operasjonene poliklinisk, det vil si langt billigere, enn ved OS, der man har basert seg på innleggelse av slike pasienter.

– Desto mer irriterende er det, at HSØ kan komme til et vedtak som dette. Det er så åpenbart feil – å stanse en så god faglig utvikling, sier Hansen.

Får støtte

Også stortingsrepresentant Kristin Ørmen Johnsen (H) mener det er naturlig at Drammen, som en av landets største øyeavdelinger, får beholde retinakirurgien. Hun, og de andre blå på Buskerudbenken, har vært i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet om saken, og var nettopp i møte med sykehusets tillitsvalgte.

– Vi har på ingen måte gitt opp kampen. Jeg stiller meg uforstående til at avdelingen i Oslo skal kunne være monopolister på dette området, når det er mer enn nok pasienter – og kompetansen i Drammen er så god som den er, sier Ørmen Johnsen, som vil ta ny kontakt med HSØ etter at Hansen og Vestre Viken har sendt brev.

Har god dekning

Konstituert fagdirektør Geir Bøhler i HSØ er ikke enig i at de har for tette bindinger med Oslo universitetssykehus.

– Helse Sør-Øst har for eksempel besluttet å desentralisere strålebehandling – blant annet til Drammen – og samtidig redusere kapasiteten ved Oslo universitetssykehus, skriver han i en mail til Dagsavisen Fremtiden.

Grunnet uenighet mellom fagmiljøene, om hvorvidt retinakirurgi er noe man bør kunne tilby i Drammen også, har HSØ innhentet ekstern, faglig anbefaling.

– Konklusjonen er helt klar på at det ikke er tilrådelig å etablere et mindre, tilsvarende fagmiljø i et område som allerede har god dekning for denne tjenesten.

Bøhler opplyser om at HSØ vil ta funksjonsfordelingen mellom sykehusene opp til vurdering, når den regionale utviklingsplanen de nå arbeider med er vedtatt.

– Vi legger stor vekt på å desentralisere det vi kan, men da må både hensiktsmessig, geografisk spredning av tilbud – samt faglige kriterier – legges til grunn, forklarer han.

Annonse