Annonse
Arbeiderbevegelsen: Lise Christoffersen (Ap) fremhever arbeiderbevegelsens rolle i å forme norske verdier. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Setter likhet høyest

Lise Christoffersen (Ap), Martin Kolberg (Ap) og Per Olaf Lundteigen (Sp) er alle enige om hvilken norsk verdi som er mest truet i dag.

Annonse
Lokale nyheter

Nylig gikk kulturminister Linda Helleland (H) og Sps Ola Borten Moe ut i VG og sa at norske verdier er truet.

– De norske verdiene er under press fordi ikke alltid stiller opp for dem. Vi må ikke bli så nøytrale at vi glemmer hvor vi selv kommer fra, og at det er den kristne kulturarven dette samfunnet bygger på, sa kulturminister Helleland i intervjuet.

Nå får hun svar fra Aps og Sps fremste representanter på Buskerudbenken.

Likhet

– Jeg synes likheten og de små forskjellene som er mellom folk, er det aller mest grunnleggende i norske verdier. Det er forutsetningen for det Norge vi kjenner i dag. Det er ikke lenge siden Norge ikke var sånn. Min foreldregenerasjon husker det, at det var mye større forskjeller og fattigdom og nød, sier stortingsrepresentant og tidligere drammensordfører Lise Christoffersen (Ap).

Hun har følgende å si om Helleland og Borten Moes fokus på den kristne kulturarven.

– Jeg tilhører ikke statskirken selv, men jeg anerkjenner at kirken har hatt stor betydning. Men jeg vil påstå at arbeiderbevegelsen har hatt minst like stor betydning. Det er et felles verdisett mellom kristne verdier og et sosialdemokratisk menneskesyn, sier hun til Dagsavisen Fremtiden.

– Jevnbyrdig

– Det viktigste for meg ved norske verdier, er at det har vært veldig jevnbyrdig mellom folk i Norge, noe som er et resultat av en bevisst politikk som Sp og Ap har stått bak. Det er i dag utsatt for et veritabelt angrep fra to kanter: fra høyrepartienes politikk, og ikke minst fra EØS-avtalen med friest mulig bevegelse av arbeidsfolk over grensene, sier Per Olaf Lundteigen (Sp).

Han er imidlertid enig med sin partikollega Ola Borten Moe, som kritiserer Humanetisk Forbund for å ha drevet gjennom en sekularisering av det norske samfunnet.

– De er en drivkraft i å ta avstand fra en religiøs tro. Det står dem fritt å mene det, men jeg mener at den kristne arven, slik den har vært praktisert som en åpen folkekirke i den menigheten som heter Den norske kirke, er svært viktig. Jeg var selv motstander av å oppheve statskirkeordningen, sier Lundteigen.

Han er i så måte ikke særlig imponert over partikollega Borten Moe eller kulturminister Linda Helleland.

– Jeg kan bare kvittere ut at jeg ikke hørte fra Helleland eller Borten Moe om at de var mot å oppheve statskirken.

– I strid med kristen moral

Martin Kolberg er enig med kulturminister Helleland i at norske verdier og den kristne kulturarven i Norge er truet – men på et ganske annet grunnlag enn ministeren.

– De er truet fordi Høyre setter likhetssamfunnet under press, fordi forskjellene øker og fordi de gir mye penger til de rike og tar fra de fattige. Det er i strid med opplest kristen moral. Jeg kom nettopp fra bisettelsen til Jørgen Kosmo. Der siterte presten noe den katolske paven har sagt: «du skal gi og ta deg av din neste», sier Kolberg, som kommer med følgende eksempel på hva han mener er det motsatte av dette:

– Solberg-regjeringen har tatt mellom 80 og 90 milliarder fra felleskassa og gitt det til de som har mest fra før, samtidig som de foreslår kutt i velferdsgoder for alenemødre og barnefamilier.

Annonse