NABOER: Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen, og Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Ser til Lier og Eiker

Drammenserne vil helst slå seg sammen med Lier og Nedre Eiker. Sammenslåing med Sande og Svelvik er mindre populært, viser en ny undersøkelse.

«Hvis kommunesammenslåing blir en realitet, hvem bør Drammen slå seg sammen med?» Dette spørsmålet har InFact stilt til 1.278 drammensere på oppdrag fra Drammen Ap. 36 prosent svarte at Drammen bør slå seg sammen med Lier og Nedre Eiker.

13 prosent vil helst slå seg sammen med Sande og Svelvik, mens 29 prosent mener alle de fire kommunene bør blir én. 22 prosent svarte «vet ikke».

- Målingen viser hvordan stemningen er i byen nå. At folk trekker fram samarbeid med de nærmeste kommunene er forståelig, skriver ordfører Tore Opdal Hansen (H) i en e-post.

- Jeg tror og håper at vi, gjennom en åpen debatt, vil få flere som med et bevisst forhold til mulighetene reformen gir og som vil senke «vet ikke»-gruppen.

Aps gruppeleder Masud Gharahkhani mener Drammen skal være høflige og snakke med alle naboene sine:

- Men drammenserne har mye til felles med Lier. Skal vi få til en robust kommune, må vi tenke større enn bare Drammen og Svelvik, sier han.

- For å unngå at Drammen skal bli en pendlerkommune, må vi skaffe oss muskler nok til å kapre arbeidsplasser fra Oslo. Da blir det veldig viktig å få Lier med på laget.

 

Lier går bredt ut

Formannskapet i Lier har bestemt seg for å gå bredt ut i sin jakt på naboer å slå seg sammen med. I tillegg til en vurdering av å fortsette som egen kommune, skal fire ulike alternativer utredes. Disse er alternativ Vest (med Drammen og andre), alternativ Øst (med Asker og andre), alternativ storkommune (kommuner vest for Oslo) og alternativ Røyken og Hurum.

- Lier ligger som et grønt belte mellom disse kommunene. Vi har plansamarbeid med Drammen, og interkommunalt samarbeid om blant annet legevakt, brann, og renovasjon med Røyken og Hurum. Derfor kan vi ikke snevre det inn nå, sier ordfører Helene Justad (H) i Lier.

Hun vil ikke spekulere i hvilket foretrukne alternativ utredningene fører fram til. Justad venter utålmodig på stortingsmeldingen som skal komme senest 15. juni.

- Den vil nok gjøre det klarere hvilke oppgaver kommunene skal ha og på hvilke forvaltningsnivåer, sier Justad.

 

Vil stå alene

Ordfører Bent Inge Bye (Ap) i Nedre Eiker vil aller helst klare seg alene. Men etter at ekspertutvalget for kommunereformen leverte sin sluttrapport til regjeringen 1. desember, har Bye innsett behovet for en plan B.

- Vabo-utvalget gikk inn for å styrke de større byene. En av dem som er nevnt, er Drammen. Da skal det ikke så mye fantasi til for å skjønne at Nedre Eiker kan bli en del av det, enten vi vil eller ikke, sier han.

- Vil du kjempe mot en sammenslåing med Drammen eller vil du bidra konstruktivt til at det kan skje?

- Det går ikke an å stille det spørsmålet. Skal det utvikles en storkommune rundt Drammen, har ikke vi noe valg. Hvis vi ikke er med på å diskutere, kan vi komme i skade for ikke å ivareta interessene til befolkningen i Nedre Eiker, svarer Bye.