Ser på ny løsning for buss for tog

Bygging av hotell ved Drammen stasjon utløste trolig onsdagens ras under skinnegangen, og førte til akutt stans av all togtrafikk. Snart kan samme byggeprosjekt endre passasjerenes nødløsning – buss for tog.

 

Onsdag ettermiddag oppdaget arbeidere fra Skanska, som utfører arbeid på oppdrag fra Bane NOR Eiendom, at grunnen under jernbanesporet sank, og fikk stanset togtrafikken. Selv om hendelsen var uvanlig, var følgen for passasjerene kjent – det ble satt inn buss for tog til og fra Drammen stasjon.

Ny avstigning ved Byhaven

Denne ordningen blir imidlertid heller ikke uberørt av de store byggeprosjektene Bane Nors eiendomsdivisjon står overfor i stasjonsområdet: Ny Drammen stasjon, et stort kontorbygg, og ikke minst hotell- og konferansesenteret som allerede er i gang.

Pendlere som har vært vant til å parkere på stasjonen har siden månedsskiftet blitt henvist til første del av godsterminalen i Nybyen, og på sikt vil planlagt buss for tog permanent flyttes lenger bort langs Doktor Hansteins gate, opplyser kommunaldirektør for byutvikling Bertil Horvli.

Men når det vil skje, avhenger av framdrift i de omfattende planene som er lagt. Underveis er man nødt til å se på alternative løsninger, sier flere Dagsavisen Fremtiden snakker med.

Kontrollingeniør Per Olav Horne i Vei, natur og idrett sier at planen per nå er todelt:

* Der det er planlagt avvik, har Drammen Parkering laget en skiltplan som gjør at man kan ha avstigning i Tamburgata utenfor Byhaven. Påstigning vil skje som før på korttidsparkeringen ved stasjonen.

* Når det oppstår ikke planlagt avvik, mangler foreløpig en god løsning. Trolig vil bussene fortsette som nå inn på plassen, som er privat område og derfor ikke kommunens bord.

– Vi har spurt NSB om de kan fortsette å kjøre de veiene de trenger, og de har vurdert at ut fra dagens regulering skal det være mulig. De kan be om løsninger, som at vi tidligere sikret bredere atkomst i Webergsgate ved å skilte for parkering forbudt. Utbygger har nå valgt å ta vekk skiltene, opplyser Horne.

Ikke kapasitet

Å flytte hele buss for tog-tjenesten utenfor området er slik kommunen ser det ikke mulig.

– Vi har ingen steder som kan ta imot slik busstransport uten at det får betydning for øvrig busstrafikk. Bane NOR har valgt å sette i gang to byggeprosjekter parallelt, og må selv ta ansvar dersom de ikke får ivaretatt sine kunder, sier Per Olav Horne.

Skal evaluere

– Per i dag benytter vi arealer vi har tilgjengelig i stasjonsområdet. Dette har så langt fungert greit. Likevel ser vi at det er nødvendig å få på plass en bedre, langsiktig løsning, sier Kristin Paus, kommunikasjonsdirektør i Bane NOR Eiendom, og sier de vil gå i dialog med Drammen kommune som et ledd i å få dette til.

På spørsmål om hvilke alternativer de ser for avvikling av buss for tog-perioder, svarer hun:

– Dette er det for tidlig å si noe om nå.

Om 14 dager skal det være et evalueringsmøte der sommerens løsning skal gjennomgås med representanter fra Drammen kommune, Bane NOR og NSB.

– Vårt hovedinntrykk er at buss for tog fungerte greit i Drammen denne sommeren, sier Paus.

Drammen kommunes tidligere byplansjef Ulf Tellefsen opplyser at det ble tatt grep for å bedre flyten i den planlagte togstansen.

– I sommer laget vi en midlertidig løsning der blant annet sykler ble fjernet for å bedre forholdene. De er flyttet tilbake nå, men vi må diskutere en bedre løsning for både passasjerer og busser, sier han.

– Håper å åpne kl. 14 i dag

Banesjef Bjørn Ståle Varnes i Bane NOR sto torsdag ute i regnet og fulgte arbeidene med å reparere den utglidde grunnen under sporet.

– Framdriften i dag har vært bra, og vi mener prognosen er at trafikken kan starte opp igjen kl. 14 fredag, sier han til Dagsavisen Fremtiden. Det er han som sammen med sine fagfolk i Bane NOR og togledelsen, som tar avgjørelsen.

– Jeg har vært banesjef ti-femten år, men aldri vært ute for en slik situasjon. Vi har hatt ras og utglidninger, men da knyttet til store nedbørsmengder eller naturfenomener. Dette var et planlagt arbeid hvor det har gått galt. Hvordan og hvorfor skal ikke jeg svare på, planen var at dette ikke skulle forstyrre togtrafikken, sier Varnes.

Nå venter en gjennomgang for å finne ut hva som skjedde og hvem som har ansvaret, opplyser han.