Ser ingen motsetning til Monicas plattform

Engers effektivisering på 150 årsverk står ikke i motstrid til rødgrønnes ønske om å ansette flere.

Påtroppende ordfører Monica Myrvold Berg og hennes politiske flertall har i sin plattform lagt klare føringer for kommunen som arbeidsgiver. Den har blant annet mål om flere heltidsansettelser og økt bemanning i barnehager ved at dagens norm skal gjelde hele dagen. Da plattformen ble presentert var politikerne åpne på at det ikke var regnet på hva målsetningene koster.

AP-MONICA I VALGKAMPEN: – Man må jo prøve å ha skoa på sjøl

– Hvordan rimer effektiviseringen du har satt til 150 årsverk med en politisk plattform som peker mot flere, snarere enn færre kommunalt ansatte?

– Det er ingen motsetning i det. Vi må effektivisere noen områder der vi kan, for å gi grunnlag for å bruke mer ressurser på andre områder. Hensikten med politikk er jo å se hva man vil styrke, sier Enger.

Hun ser at det vil komme konkrete utfordringer når arbeidsgiverpolitiske forslag kommer på agendaen.

– Dette ligger i den store bunken av ting vi må sortere sammen med politikere, og er noe vi vil si noe om i forbindelse med budsjettforslaget vårt, sier hun.

LES OGSÅ: Elisabeth Engers masterplan