Lærerne (bak f.v.:) Kathrine Jansen, Torunn Lund, Siri Nordheim og Liv Wærp er veldig stolte av elevene ved skolens 4-årige utdanningsløp som gir både fagbrev, studiekompetanse og mye arbeidspraksis. De er ikke i tvil om at (foran f.v.:) Kinga Sztill, Ane Vannebo, Adrian Thommasen og Ingrid Larsen vil takle utfordringene ved å skulle jobbe i engelske bedrifter i to uker. Elevene har forberedt seg lenge, men forventer likevel et aldri så lite kultursjokk. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Sendes på jobb i London

Søndag reiser Lier-elevene for å bo hos engelske familier og jobbe fulle dager på engelske arbeidsplasser i to uker. Sånt gjør seg på CV-en.

– Ja, da skal vi være prøvekaniner igjen, men det går nok veldig bra det også. Akkurat som det har gjort ved denne linja, i snart halvannet år, sier Ingrid Larsen, som tilhører det første kullet med elever ved Lier videregående skoles fireårige utdanning innen service og samferdsel.

Det samme tilbudet finnes også innen helsefag. Etter endt skolegang har elevene både fagbrev, studiekompetanse og mye arbeidserfaring, siden de jobber ved lokale bedrifter noen dager i uka gjennom alle fire år.

Nå skal de unge håpefulle for første gang sendes ut i den store verden. I løpet av to uker som ansatte ved diverse pleie- og omsorgsinstitusjoner og servicebedrifter i London, skal de få nærmere kjennskap til det nye, globale arbeidsmarkedet.

Allerede populært

– Overordnet mål for alt vi gjør ved dette nye utdanningsløpet er å heve anseelsen til yrkesfagene, og dermed gjøre det til et mer attraktivt valg for de unge, forklarer Liv Wærp, som er prosjektleder for londonoppholdet og assisterende rektor.

Hun forteller at det såkalte dobbeltkompetanseløpet allerede er blitt så populært at bare de beste får plass.

– Men så er det utfordrende også. For å få nok praksistid må elevene ofte jobbe både helger og ferier. Nå skal de også få prøvd seg på det nye, globale arbeidsmarkedet, sier Wærp.

EU-støtte

Skolen har søkt og fått midler til oppholdet fra EUs utdanningsprogram Erasmus+, som blant annet har som målsetting å styrke transnasjonalt samarbeid innen utdanning.

For å sikre elevenes faglige utbytte har skolen valgt å sende med fire lærere. Kontaktlærerne for klassene blir i London under hele praksisperioden. I helgen mellom arbeidsukene kommer også to av skolens språklærere.

De skal sørge for språklig, samfunnsfaglig og kulturelt innhold når elevene har fri.

– De er så heldige som får denne erfaringen. Jeg skulle ønske noe sånt fantes da jeg gikk på videregående, sier engelsk- og samfunnsfaglærer Kathrine Jansen.

Spent på forskjellene

Helsefagelevene Kinga Sztill og Ane Vannebo skal begge jobbe ved private, engelske sykehjem, mens Adrian Thomassen og Ingrid Larsen (alle 17), som går service og samferdsel, skal jobbe ved henholdsvis et kontor for veiledning av innvandrere og et bemanningsbyrå. Nå er de spente på forskjellene mellom engelske og norske forhold.

– Jeg jobber ved et sykehjem for folk med demens her hjemme og skal gjøre det samme i London. Jeg gleder meg veldig, og er blant annet spent på hvordan de jobber for å kommunisere med disse pasientene der borte. Det er litt skummelt, siden både kulturen og språket er fremmed, men heldigvis har vi alltids backup i lærerne, sier Kinga Sztill.