Administrasjonen i Vestre Viken vil bygge nytt distriktspsykiatrisk senter (DPS) på Brakerøya. Det skal få plass ved siden av det nye sykehuset, opp mot der Hellik Teigen ligger i dag. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Samler psykiatri på Brakerøya

PSYKIATRI: Drammen skal få nytt distriktspsykiatrisk senter (DPS). Administrasjonen i Vestre Viken vil bygge det ved siden av det nye sykehuset på Brakerøya.

Nå er Drammen distriktspsykiatriske senter (DPS) spredt på fire ulike steder. Allerede for sju år siden ble det planlagt et nytt senter, men det ble ikke noe av da sykehusplanene på Gullaug strandet.

Mandag skal styret i Vestre Viken endelig behandle en sak om nytt Drammen DPS. Administrasjonen foreslår å bygge senteret ved siden av det nye sykehuset på Brakerøya. Det er stikk i strid med anbefalingen i idéfaserapporten, som kom i juni 2013.

- Da var fortsatt ikke lokaliseringen av det nye sykehuset avklart, sier administrerende direktør Nils Fr. Wisløff i Vestre Viken.

 

- Glitrende plassering

- Den er avklart nå, og jeg ser flere fordeler ved å legge Drammen DPS på Brakerøya også. Ikke bare vil det være økonomiske gevinster, Brakerøya ligger glitrende plassert for et DPS.

Idéfaserapporten anbefaler ikke Brakerøya fordi DPSet ikke vil kunne stå ferdig før sykehuset i 2022. Det «medfører betydelig usikkerhet og antas å medføre en forsinkelse for etablering av et nytt samlokalisert Drammen DPS», står det i rapporten.

Harald Baardseth er klinikktillitsvalgt for Klinikk for psykisk helse og rus i Vestre Viken. Han støtter etablering av nytt DPS på Brakerøya på to betingelser:

- Vi må ha en god mellomløsning som rydder opp i den håpløse situasjonen Drammen DPS er i nå, og DPSet må ikke bli en integrert del av det nye sykehuset, sier Baardseth.

 

Ikke optimalt

Også hovedtillitsvalgt for Norsk Sykepleierforbund, klinikk Psykisk helse og rus, Tom Frost, støtter en lokalisering på Brakerøya. Han er likevel klar på at noe må gjøres før det nye senteret står klart i 2022:

- Det er ikke optimalt slik det er nå. Planen er at vi samler akutt- og døgnplasser på Thorsberg, og poliklinisk virksomhet i Drammen sentrum som en mellomløsning, sier Frost.

Wisløff vil ikke si så mye om hva han ser for seg, men viser til budsjettet for 2015: - Det sier seg selv at det må gjøres noe i tilknytning til eksisterende lokasjoner. Akuttavdelingen skal flytte fra Lier, og det må gjøres bygningsmessige tiltak på Konnerud, sier han.

silje.skiphamn@dagsavisen.no