Annonse
ÆRLIG: Harald Wessel-Berg (H) har vært åpen om sin støtte til dem som er kritiske til boligutbygging på Marienlyst, men har latt det henge i lufta hvordan han vil løse det ved en endelig avstemning – han vil ikke kunne stemme for planene. FOTO: KATRINE STRØM

Roses for mot

Harald Wessel-Berg (H) sang ut mot Marienlystplanene partiet hans har vært fødselshjelper for. Nå håper aksjonsgruppe at flere gjør som ham.

Annonse
Lokale nyheter

Bystyrerepresentanten har fått mange klapp på skulderen etter at han i Finansavisen mandag flagget at han har snudd i saken om å bygge ut Marienlyst, etter at han i 2012 under tvil stemte for.

– Folk får det med seg og jeg har fått overveiende positive reaksjoner. Også fra partimedlemmer, sier Wessel-Berg til Dagsavisen Fremtiden. Også under fakkeltoget mot blokker tidligere i år ga han motstanderne støtte – uten å gå i toget. I et innlegg i Dagsavisen Fremtiden torsdag holdes Wessel-Berg fram som en modig politiker, og Høyre advares mot å tvinge gjennom konsensus når debatten på nytt kommer opp – etter femårsfristen som gir Ticon og kommunen rett til å oppheve avtalen. Partiet kritiseres også for å bruke partipisk i utide.

Etiske spørsmål

Det er et bilde gruppeleder Tove Paule ikke kjenner seg igjen i.

– Nei, jeg gjør ikke det. At Harald Wessel-Berg ikke møtte i en sak der han var uenig tidligere, var noe han tilbød seg å gjøre selv. Ingen påla ham det. Og det er nå en gang sånn at når ting har vært behandlet og man er enige i gruppa, blir man kun fristilt i etiske spørsmål og i saker med interesse for ens lokale miljø, sier Paule. Hun vil ikke på det nåværende tidspunkt si om Marienlystsaken vil kunne falle inn i en av disse kategoriene for partikollegene. At han selv valgte å ikke møte, bekrefter Wessel-Berg, uten å ville utdype.

Ser du at saken har blitt vanskeligere å håndtere politisk gjennom at avtalen med Ticon ble inngått som den ble?

– Ja, det er klart, det har ligget i bunnen hele veien. Men to juridiske betraktninger sier at det ikke er gjort feil, og da forholder vi oss til det, sier Paule.

Venter på plan

Hun har lest innlegget fra Lenge leve Marienlyst, og opplyser at partiet har nevnt Marienlyst i sitt program. På side 20 handler to punkter om en plan for ny hall og «en helhetlig plan» for Marienlyst. Dessuten har de forpliktet seg gjennom samarbeidsavtalen de gjorde med Frp, V og KrF etter valget i 2015.

– Denne er behandlet i vår bystyregruppe, og ingen motsatte seg den da. Der står dette svært tydelig, sier Paule. Hun sier Høyre har holdt stø kurs i saken, og at de hele tida har forbeholdt seg retten til å foreslå endringer, når forslaget til reguleringsplan foreligger.

– Det har vi vært enige om hele veien. Vi har ikke sett noen planer siden tidlig i 2017, da også mediene brakte tegningene.

Wessel-Berg ønsker ikke å si noe om debatten om saken internt i partiet har endret seg i løpet av det siste året.

– Nei, men utenfor møter jeg mange som er imot, og veldig få som er for. Jeg synes det er viktig å lytte til folket, det er derfor vi er valgt. Jeg velger å være ærlig, og holde meg til sak, sier han.

– La politikerne diskutere åpent

– Bruk av internt press kan her føre til at man ender opp med å bygge ut et område som er elsket og brukt av mange, uten å ha støtte i folket, og kun fordi man bruker overtalelse eller press for å pushe sin egen agenda. Det kan anses som et lokaldemokratisk problem, sier Ingerid Møller i en epost fra kronikkforfatterne.
Hvis det blir sånn at man i store saker uten forankring i partiprogrammet legger føringer for partifellene, frykter de politikere som følger ledelsen for å holde på plassen sin i partiet eller unngå sanksjoner.
– Vi er bekymret over tegnene vi har sett på en kultur i partiene, hvor man mister sin egen stemme, sier Lenge leve Marienlyst-ildsjelene.
– Mye vann har rent i elva siden Marienlystsaken startet for seks år siden, og nettopp derfor ønsker vi at Høyre skal se på den i lys av alt som har skjedd i mellomtiden. For å gjøre det, må medlemmene få lov til å diskutere åpent, løfte spørsmål og bekymringer, og finne en løsning som alle kan være fornøyde med.

Annonse