Annonse
Ikke sur: Da han gikk på folkeskolen ble moren hans spurt om noe var galt hjemme, siden gutten virket så alvorlig. Fortsatt mener stadig noen han ser sur ut. – Det er vel bare sånn jeg ser ut, gliser Martin Kolberg. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Ringreven rir igjen

Martin Kolberg (69) er like overbevist i dag som da han var 14 om at Aps politikk er det eneste saliggjørende.

Annonse
Lokale nyheter

Hvem: Martin Kolberg (68)

Hva: Toppkandidat på Buskerud Arbeiderpartis stortingsliste.

 

Fortell litt om deg selv, hva du står for politisk og hva som blir de viktigste sakene for deg i valgkampen.

– Jeg er snart 69 år og har stått på lønningslista til Arbeiderpartiet i 43 år. Startet i AUF som 13-14-åring. Så vokste jeg også opp på Egge i Lier – der det bare var ett «parrti». Da jeg var 15 hadde jeg akkurat for dårlig karakter i norsk til at jeg kom inn på realskolen – så da begynte jeg å jobbe på Romika skofabrikk på Kjelstad. Siden har jeg jobbet. Du vet – sånt er ikke mulig i dag, og kompetansekravene kommer bare til å øke for kommende generasjoner. Jeg er opptatt av at alle må delta i samfunnet og være likestilte. Fellesskapsforståelsen er selve grunnlaget for at folk skal ha det bra. Fagbevegelsen er grunnmuren i et sosialdemokratisk samfunn, for i tillegg til stemmeretten har vi også makt til å påvirke gjennom å organisere oss og stå samlet. Det er Aps oppgave å beskytte fagbevegelsen politisk mot angrep fra høyresiden, som deres stadige forsøk på å svekke arbeidsmiljøloven. Vi må stå opp mot dem som vil øke forskjellene – og statsråder som snakker som om enkelte grupper er mindre vært enn «oss».

 

Les også: Stortingskandidaten Jostein Rensel (KrF)

 

Nevn tre gode grunner til at velgerne skal stemme på Ap.

– Fordi vi vil sikre velferdsstatens opprettholdelse, som er en forutsetning for lykkelige liv og utvikling. Vi vil skape trygghet i arbeidslivet, ved blant annet å reversere alle stygge angrep på arbeidsmiljøloven. Og vi jobber for et samfunn der alle fortsatt kan se på hverandre som likeverdige.

 

Les også: Stortingskandidaten Morten Wold (Frp)

 

Hvilke saker er viktigst for deg å jobbe for i Buskerud?

– Å sikre sykehusbyggingen på Brakerøya, igangsettelse av utbyggingen av ny Ringeriksbane og fortsatt drift ved Kongsberg sykehus.

 

Les også: Stortingskandidaten Arne Nævra (SV)

 

Hvordan ser ditt Drømme-Norge ut i 2040?

– At vi til tross for den negative utviklingen i flere andre land, klarer å opprettholde velferdssamfunnet. At vi klarer å finne løsninger på miljøutfordringene og får en grønn og bærekraftig økonomi, ja, for det er vi helt nødt til. Også håper jeg vi har klart å unngå nye kriger. Vi skal ikke undervurdere hva valget av Donald Trump som amerikansk president kan komme til å bety.

 

Les også: Stortingskandidaten Per Olaf Lundteigen (Sp)

 

Hva slags rolle bør Norge spille i verden?

– Vi bør fortsette bistandspolitikken vår, bevare en tydelig vestlig forankring – selv om Trump utfordrer dette – og for øvrig kjempe for demokratiet og verdens svakerestilte.

 

Les også: Stortingskandidaten Jørgen Harboe Wilhelmsen (R)

 

Hva bør Norge gjøre med oljen og gassen som er igjen på norsk sokkel?

– Jeg mener det må utvinnes på en systematisk og forsvarlig måte. Verdenssamfunnet har store klimautfordringer, men vil fortsatt være avhengige av olje og gass i mange år framover. I det perspektivet er ren gass og olje fra Norge et godt alternativ. Jeg synes også vi har kommet fram til et fornuftig kompromiss i Lofoten. Vi skal heller ikke glemme at oljeindustrien er en viktig «motor» for utvikling av annen industri.

 

Les også: Stortingskandidaten Trond Helleland (H)

 

Hva slags asyl- og integreringspolitikk bør Norge ha?

– Ap står for flyktningforliket og ønsker god kontroll med grensene. Akilleshælen er at vi ikke har en integreringspolitikk som fungerer godt nok. Når innvandrere og flyktninger i tillegg stigmatiseres av sin egen statsråd, får vi et moralsk og økonomisk problem. Norge er – og vil være – helt avhengig av innvandring, ellers blir vi ikke mange nok her i landet til å holde hjulene i gang. Bare tenk hvordan det ellers ville gått med eldreomsorgen, bygg- og anleggsbransjen og kollektivtrafikken.

 

Les også: Stortingskandidaten Rebekka Borsch (V)

 

Hvordan vil du beskrive de siste fire årene med Erna Solbergs regjering?

– Helt forskrekkelig, ved at de konsekvent har tatt fra dem som har minst og gitt til de som har mest. Det samme gjelder angrepene på arbeidsmiljøloven – og at de lar Listhaug fortsette. Hvor har det blitt av det anstendige Høyre? Denne utviklingen fortjener vi ikke. Vi vil ikke ha økte klasseskiller og mer utenforskap.

 

Les også: Stortingskandidaten Ståle Sørensen (MDG)

 

Hvilke ting i ditt eget partis program er du mest uenig i?

– Det klarer jeg ikke å svare på. Jeg synes programmet vårt i sum svarer godt på alle utfordringene i samfunnet vårt.

Hvor mange partier har du stemt på i løpet av ditt liv?

– Jeg vokste opp med at det bare var et «parrti» og det mener jeg fortsatt.

Hvem er ditt største politiske forbilde?

– Trygve Bratteli. For meg en grunnleggende ideolog. Hans politisk entreprenørskap var av stor betydning – både for oppbyggingen av landet og Arbeiderpartiet. Likevel framhevet han aldri seg selv og hadde alltid forståelse for de nederst ved bordet. Jeg håper han sitter på en krakk oppe i skyene – og jeg kan se ham for meg, med golfjakka, six pence-en og terylenebuksene – og passer på at vi gjør det vi skal i partiet.

 

Annonse