Gode råd(givere): F.v.: Ulla Nordgarden, Odd Myklebust, Kjell-Ove Johansen, Nan Heidi Hansen, Tor Kristian Eriksen, Parminder Kaur Bisal og Elisabeth Enger. Enger mener de nok må kjøpe noe konsulenthjelp underveis, men stort sett baserer de seg på kommunal kapasitet. BEGGE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Rigger for ny storkommune

På et kontor ved Gamle Kirkeplass sitter åtte mennesker og jobber for at overgangen fra tre kommuner til én skal bli mest mulig knirkefri.

– Vi har store ambisjoner, og det synes jeg man skal ha. Så tror jeg også det er fullt mulig at disse kommunene sammen vil utgjøre en sterkere regional kraft – og ha et enda bedre tjenestetilbud enn i dag, sier nystartet prosjektleder for sammenslåingen av Svelvik, Drammen og Nedre Eiker, Elisabeth Enger, som i 2020 blir rådmann i Nye Drammen.

I prosjektgruppens kontorfellesskap er veggene foreløpig skinnende hvite og tomme, bortsett fra et stort kart over kommunene. Bak lave skillevegger sitter de totalt sju rådgiverne og konsulentene – foruten Enger selv – som inngår i prosjektgruppen.

En liten bit historie

En av dem er tidligere samfunnsredaktør i Drammens Tidende Odd Myklebust. Som kommunikasjonsrådgiver er det blant annet hans jobb å se til at både intern og ekstern informasjon kommer dit den skal – og å skape engasjement for sammenslåingen.

– Jeg holder på med mye av det samme som jeg gjorde i 35 år i avisen. Det handler om visjoner og ansvar for å gjøre drammensregionen stadig bedre. Sånn sett er det nok lettere å påvirke her enn i mediebransjen.

Myklebust håper det ikke lyder pompøst, når han sier det føles som å være med på å skrive historie.

I første omgang bruker gjengen mye tid på å kartlegge tjenestetilbud og administrativ organisering i kommunene.

Også skal Enger, som kommer fra jobben som jernbanedirektør, ut på en liten bli kjent-turné, guidet av Myklebust.

Identitet og samhold

Veiviseren for prosjektgruppens arbeid er den politiske plattformen, som politikerne i de tre kommunene har laget i fellesskap. Et av de sentrale stikkordene her er vekst – uten at dette skal gå ut over lokale særtrekk og tilhørighet.

– Bor du i Mjøndalen, så bor du fortsatt i Mjøndalen etter 1. januar 2020. Men jeg håper man i tillegg vil kunne få en ny tilhørighet til hele den nye kommunen. Derfor ser vi også etter fellestrekk for de tre kommunene, som vil kunne bidra til å skape samhold og identitet for den nye kommunen, forklarer Enger.

Hun bedyrer at man fortsatt jobber ut ifra at ingen ansatte skal bli overflødige.

– Noen endringer blir det, men man skal jo også framover levere innen de samme tjenesteområdene. Over tid ser man imidlertid for seg økte effektiviseringsgevinster, sier Enger.

Hun og Myklebust håper i mellomtiden å få flere til å se på sammenslåingen som en mulighet til å få til noe helt nytt, og til å sette Nye Drammen på kartet. Målet er en sterkere region, med flere arbeidsplasser – dog med sitt særpreg og nærhet til naturen intakt.