Annonse
Kveldsjobber: Byutviklingsdirektør Bertil Horvli sier det skal la seg gjøre å få utkastet til reguleringsplan for Marienlyst lagt ut fredag. FOTO: ERLEND KJERNLI

Reguleringsplan for Marienlyst er i rute

Den lenge etterspurte konsekvensutredningen for barn og unge ved omregulering er del av detaljplanen formannskapet skal behandle 24. oktober. 13 politikere avgjør om planen sendes på høring eller stanses.

Annonse
Lokale nyheter

Det er bystyrets formannskap som er planmyndighet i den betente saken om utbygging på Marienlyst, der aksjonsgrupper har kritisert kommunen for ikke å ha sjekket hvordan en flytting av dagens friområde vil påvirke barn og unge på Strømsø før selve reguleringsplanen kom til behandling. En avsjekk med kommunaldepartementet om blant annet dette er årsaken til at det lenge hang i en tynn tråd om saken ville rekke oktobermøtet.

Marienlyst Utvikling AS, som kommunen eier sammen med Ticon AS, har hatt dialog med kommunen som planmyndighet i lang tid, men arbeidet med et helhetlig høringsdokument har blitt satt på vent mens departementet har vurdert om det har vært feil i saksgangen. Konklusjonen er nei.

– Vi prøver å få ut saken helt på slutten av uka, fredag ettermiddag er siste frist, sier byutviklingsdirektør Bertil Horvli til Dagsavisen Fremtiden.

Han har registrert at det pågår spekulasjoner om trenering, men forklarer at det er helt naturlige årsaker til at det har tatt tid å få planen klar.

– Vi har flere tunge planprosesser som pågår samtidig i Drammen, både nytt sykehus og Intercity tar mye tid, i tillegg til en rekke private innsendte planforslag. Marienlystplanene har ikke forrang foran andre viktige planer. Kommuneplanens arealdel omfatter flere transformasjonsområder, som nå utredes og lages konsekvensutredning for. Det er det som har skjedd i Marienlystsaken nå, og det materialet skal gås gjennom, forklarer Horvli. Eksempler på det som vurderes er støy, offentlig tilgjengelighet, områder for lek, tiltak i den såkalte aktivitetsgata, høyden på bygninger, parkeringsforhold og atkomstforhold til Bjørnstjerne Bjørnsons gate. Drammen kommune har besluttet å selv analysere barn og unges interesser siden dette er et viktig tema som favner et større område, og byplankontoret har utarbeidet rapporten som analyserer hva slags aktivitet det er i området i dag, blant annet basert på intervjuer med skoleungdom.

– Man går gjennom og ser om krav er oppfylt. Har utbygger ikke gjort en grundig nok jobb, må planen justeres. Enten går man en runde til, eller man legger fram en politisk sak som adresserer det som mangler, sier Horvli.

Det har vært knyttet stor spenning til om sakspapirene ville bli klare til møtet i oktober, etter at Dagsavisen Fremtiden kunne melde at varaordfører Yousuf Gilani (V) har snudd i synet på boligbygging på dagens friidrettsbane. Han er på vippen, og gir han sin stemme til opposisjonens syn, kan han stanse saken i formannskapsmøtet.

– Noen fronter spekulasjoner, vi jobber for en faglig god kvalitet. Jeg har fra administrasjonens side aldri lovet at rapporten skulle være klar til oktober, sier byutviklingsdrektør Horvli.

Annonse