Arild Olsen, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund, mener pensjonsutbetalingene til private barnehager ikke kan isoleres fra det totale tilskuddsbildet til private barnehager. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM/NTB SCANPIX

- Rådmannen må se helheten

DRAMMEN: Utdanningsforbundet vil forandre på pensjonspraksisen, men Landsforbundet for private barnehager mener kvalitet på tjenesten bør være viktigst.

I forrige uke skrev Dagsavisen Fremtiden om private barnehager i Drammen som leverer solide overskudd fordi tilskuddene til pensjon fra kommunen er større enn de faktiske kostnadene.

Administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), Arild M. Olsen, sier han er overrasket over at kommunen ikke ser helheten i overføringene til private barnehager før de går til angrep på pensjonsutbetalingene.

- Jeg synes det er overraskende at rådmannen i Drammen er så tydelig på hvordan systemet fungerer uten å se helheten i overføringene til de private barnehagene, sier Olsen.

- Hva tenker du på da?

- For det første må du gå inn i hver enkelt barnehage for å se hvordan de betaler ut pensjon og hvor mye som er igjen. Først da kan du finne de som eventuelt har dårligere ordninger enn hva som er tilrådelig, sier han.

- Hvis du ser på pensjonsutbetalinger isolert, mener du at det blir feil?

- Ja, for da finner du barnehager som er overfinansiert og du finner barnehager som er dårlig finansiert. Men vi kan ikke skjære alle over en kam, vi må se helheten, sier Olsen.

 

Totalen er viktigst

PBL tilbyr sine ansatte pensjonsavtaler som er tilnærmet lik det de kommunalt ansatte har. Arild M. Olsen synes det er feil av Drammen kommune å så tvil om private barnehagers intensjoner.

- Vi er helt avhengig av å se denne problematikken samlet. Først må vi se på hvor mye penger det koster å drive en barnehage, så kommer tilskuddene for drift etter at den informasjonen foreligger. Så må vi sammenligne hva slags resultater en privat barnehage oppnår, hva slags kvalitet de private leverer og hvorvidt dette er gjort billigere eller dyrere enn hva kommunen får til.

- Og da blir svaret?

- Faktum er at uansett hvilke undersøkelser du leter fram vil du se at private barnehager leverer like god eller bedre kvalitet, vi er billigere i drift og 95 prosent av barnehagene har gode arbeids- og lønnsvilkår, påstår Olsen.

- Så du mener at kommunen sparer mer penger og får bedre kvalitet for hver private barnehage?

- Drammen kommune har en fordel ved at det er en så stor andel av private barnehager i byen. Skulle kommunen tatt over driften av alle disse barnehagene, kan jeg love at det hadde blitt dyrt for rådmannen, sier Olsen.

 

Problemet er systemet

Utdanningsforbundet i Buskerud mener det er utregningen av pensjonsytelser som er problemet og som nå må gjennomgås en gang for alle. Kommunen regner ut en gjennomsnittspensjon for alle kommunalt ansatte. Siden ansatte i barnehagesektoren ikke er i lønnstoppen, sitter private barnehager igjen med penger de ikke får betalt ut i pensjon. Utregningsgrunnlaget blir derfor feil, mener Kari Rusten i Utdanningsforbundet Buskerud.

- Vi er nå nødt til å sette oss ned og se på denne ordningen. Generelt mener jeg at en barnehage skal få refundert det de faktisk bruker på pensjon og ikke sitte igjen med masse penger fordi de har lavere pensjonskostnader i sin barnehage, sier Rusten.

- Men ville ikke det ha gjort økonomien i de private barnehagene dårligere?

- Jeg tror at hadde en barnehage fått utbetalt det de faktisk gir tilbake til sine ansatte i form av pensjon, hadde det ført til at alle ansatte i barnehage hadde fått svært gode pensjonsavtaler og det mener vi er å gå i riktig retning, sier Rusten.

- Dette er det dummeste jeg hører. Da kan jo hvem som helst gi ut enormt gode pensjoner for så å forvente at kommunen har råd til det. Fjerner vi ordningen som er i dag, må vi gå gjennom alle ulempene det medfører å være en privat barnehage og finne nye tilskuddsordninger på det i stedet. Det kommer til å bli vesentlig mye dyrere enn de 20 millionene de lager oppstyr rundt nå, sier Olsen i PBL.

Olsen mener det er på høy tid at de private barnehagene som ikke tilbyr gode arbeids- og lønnsvilkår til sine ansatte blir minnet på dette.

Sniker seg unna

- Det er en tøff økonomisk hverdag for alle private barnehager fordi usikkerheten er stor om hva framtida bringer. Vi må samtidig tåle at de barnehagene som konsekvent tilbyr lavest mulig tilbud til sine ansatte blir gått etter i sømmene.

- Hvor mange private barnehager tror du dette gjelder?

- Tallene har jeg ikke, men skal jeg tippe er det kanskje fem prosent som kunne vært satt i gapestokken slik at alle andre kan stå med ryggen rak vel vitende om at de fleste i den private barnehagesektoren har gode arbeids- og lønnsvilkår, sier Olsen.

- Mener du at det er ikke private barnehagers pensjonsutbetalinger som er problemet, men systemet slik det er i dag?

- Systemet og fordelingsnøkkelen er ulogisk og ofte kan det se urimelig eller feil ut når det kommer til tilskudd fra kommunen, sier Olsen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Dette er saken

Private barnehager i Drammen satt i 2012 igjen med 20 millioner som kommunen betalte ut som kompensasjon for pensjonsutbetalinger. Denne summen førte til store overskudd i private barnehager i Drammen.

Systemet fungerer på samme måte i dag.

Utdanningsforbundet vil avskaffe ordningen og heller sørge for at kommunen betaler det den enkelte barnehagen faktisk betaler i pensjon for sine ansatte.

Private barnehagers landsforening det er feil å kun se på pensjonsutbetalinger, men må se på helheten i tilbudet den private barnehagen tilbyr og om kommunen har fått det de har forventet å få for de pengene som er bevilget til de private barnehagene.