Privatskoleboom i Buskerud

Bare i Oslo og Hordaland er det flere som går på privat videregående skole. Det rammer det offentlige tilbudet for hardt, mener Masud Gharahkhani (Ap), som går inn for å la fylker og kommuner selv få sette tak.

– Flere privatskoler fratar fylkeskommunene den reelle muligheten til å styre og planlegge skolestrukturen i fylket. Dersom elevtallene synker, har fylket ikke mulighet til å ta tilbake plasser i privat videregående opplæring, dermed tvinges man til å kutte det offentlige tilbudet, sier stortingskandidaten fra Drammen. Som Dagsavisen Fremtiden har satt søkelys på i flere artikler, er interessen for å gå på privat videregående skole svært stor i Buskerud. Akademiet som eier tre ulike skoler bare i Drammen har langt flere søkere enn de har plasser til, etter å ha fått avslag fra Utdanningsdirektoratet på søknadene om å utvide Heltberg Private Gymnas fra 120 til 240 elevplasser, og Akademiet Ypsilon fra 200 til 300 elever. Skolene har klaget på direktoratets avgjørelse, som blant annet bygger på at søknaden til Heltberg ikke tilfredsstiller friskolelovens krav. På Akademiet Drammen er det i år over 1.000 søkere til skolens 300 plasser.

LES OGSÅ: Akademiet-sjef forventer millionkrav
LES OGSÅ: 1.825 søkere til 620 plasser

Doblet på 15 år

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå viser at antallet elever ved private skoler nesten har doblet seg i løpet av de siste 15 årene, fra 8.300 til over 16.400. Andelen elever i videregående opplæring ved private skoler har dermed økt fra 5 til 8 prosent mellom 2001 og 2016. Men innslaget av private skoler varierer fra fylke til fylke: I Finnmark var bare litt over to prosent av elevene registrert ved en privat skole 1. oktober 2016, mens andelen i Buskerud var ti og Hordaland over 14 prosent. De to siste er fylkene der andelen elever ved private skoler har økt mest i perioden, viser SSBs tall.

LES OGSÅ: – Vanskeligere å drive privatskole med Høyre i regjering

-God forretning

Det synes Masud Gharahkhani er bekymringsfullt.

– Arbeiderpartiet er som kjent varmt opptatt av en sterk fellesskole. Felles læringsarenaer er viktig for at vi som samfunn lykkes med likestilling, integrering og sosial utjevning, sier han. På partiets landsmøte vil han derfor støtte programkomiteens forslag om at kommuner og fylkeskommuner skal ha mulighet til å styre omfanget av private skoler, av hensyn til det totale skoletilbudet.

– Offentlig skole skal lede an i nytenking og skoleutvikling, og da må de også ha ressurser til dette, sier Gharahkhani, som tror økningen i Buskerud skyldes en kombinasjon av at en tung aktør som Akademiet holder til her, og at Drammen ligger sentralt til og dermed sørger for god forretning.

Samtidig viser søkertall og resultater at det også er et godt skoletilbud. Hvordan vil deres forslag ramme allerede etablerte skoler?

– Det vil gjelde nye søknader om opprettelse av skoler, eller utvidelse. Ser lokalmyndighetene at det utfordrer skolestrukturen, vil man ha mulighet til å si nei. I dag betyr ikke et slikt nei all verden, siden det er departementet som avgjør til sist.

Om Akademiet Drammens gode resultater sier han:

– Det er hyggelig at de leverer, men mer privatisering fører til at fellesskolens økonomi svekkes. Da har man mindre penger å løfte alle med, og til å gi valgfrihet gjennom gode linjetilbud. Flertallet av barn og unge går på offentlige skoler, og det er i lengden disse som sitter igjen med dem som trenger mest oppfølging. Det er viktig å ha en offentlig skole som er sterk nok til å løfte både de flinke og de som sliter mer.