fører tilsyn: Seniorrådgiver Bjarne Hellem i Lotteritilsynet. FOTO: LOTTERITILSYNET

Prioriterer ikke tilbakebetaling av grasrotmidler

Drammen Ungdomsklubb fikk utbetalt 630.000 kroner på uriktig grunnlag, men Lotteritilsynet vil ikke prioritere å få alle pengene tilbake.

Lokale nyheter

 

Dagsavisen Fremtiden har skrevet flere saker om Drammen Ungdomsklubb, som over en periode på flere år fikk utbetalt 630.000 kroner urettmessig fra Norsk Tippings grasrotmidler. Lotteritilsynet har i ettertid bare krevd tilbake 125.000 kroner, altså en snau femtedel av summen.

– Da vi begynte med tilsynet i 2013, tok vi en avgjørelse om at ressursene vi hadde tilgjengelig til å drive med tilsyn skulle prioriteres på å utestenge dem som ikke burde få, forklarer seniorrådgiver i Lotteritilsynet Bjarne Hellem.

LES OGSÅ: Frivillige reagerer sterkt

Hvorfor slipper Drammen ungdomsklubb å betale tilbake hele pengesummen?

– Vår vurdering var at Drammen Ungdomsklubb sin virksomhet lå utenfor formålet med ordningen. Derfor ble midler som ikke var brukt krevd tilbake. Så langt vi kan se er midlene som er brukt gått til å hjelpe vanskeligstilte ungdommer. Selv om dette etter vår vurdering faller utenfor formålet med ordningen, valgte vi etter nøye vurdering å ikke kreve allerede brukte midler tilbake. Dessuten, å sette i gang prosesser for å få tilbakebetalt penger vil ta mye tid, og vi må vurdere dette ut fra hva vi kan oppnå og hva som er den mest hensiktsmessige bruken av våre ressurser.

LES OGSÅ: Fikk 630.000 kroner urettmessig – slipper å betale tilbake en halv million

LES OGSÅ: Brukte penger på inkassokrav

Dersom Drammen Ungdomsklubb hadde brukt opp alle pengene, ville de da sluppet å betale tilbake en eneste krone?

– Det blir et hypotetisk spørsmål, som jeg ikke kan svare på.

Selv om det er oppdaget mange mottakere som har fått grasrotmidler på urettmessig grunnlag, er det ingen som har blitt politianmeldt av Lotteritilsynet så langt.

LES OGSÅ: Brukte grasrotpenger på inkassokrav – nå har de fått varsel om utestengelse

LES OGSÅ: Får tre ukers frist

– Vi har ikke gjort det foreløpig, men hva vi gjør framover avhenger av den enkelte sak. Ser vi det som hensiktsmessig, vil vi gjøre det, sier Hellem.

I 2017 ble 455 millioner kroner delt ut til lokale lag og foreninger gjennom grasrotordningen.

– Grasrotordningen er en lavterskelordning basert på stor grad av tillit, gjennomsiktighet og dermed sosial kontroll. Det skal ikke brukes store midler til administrasjon og tilsyn. Mest mulig av midlene skal gå til å fremme frivillig aktivitet. Etter 2013 ble det likevel bestemt at det skulle innføres større grad av tilsyn, men fremdeles på et nivå som er i tråd med hensikten med ordningen.

LES OGSÅ: Denne kiosken gir krisehjelp