Petter Dreier (Ap) mener kommunestyret i Lier med ordfører Helene Justad i spissen ikke tør å ta diskusjonen om reservasjonsretten fordi de ikke vet utfallet når saken skal voteres i kommunestyret. FOTO: RONNY JOHNSEN

- Politikerne gjør ikke jobben sin

LIER: Debatten om legenes rett til å reservere seg mot å henvise kvinner til abort har skapt store overskrifter i lang tid. I Lier kommune derimot, vil ingen ta debatten.

Rett etter stortingsvalget i fjor startet debatten om reservasjonsretten som enkelte leger ønsker å benytte i sitt arbeid med kvinner som skal ta abort. Flere fastleger ønsker ikke å henvise kvinner som ber om hjelp til å ta abort.

Både statsminister Erna Solberg (H) og helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), sier at det kan bli opp til hver enkelt kommune å bestemme hvorvidt reservasjonsretten skal gjelde.

Petter Dreier, som er gruppeleder i Arbeiderpartiet i Lier, mener kommunestyret i Lier, med ordfører Helene Justad i spissen, ikke tør å da den vanskelige debatten.

- Vi har gitt uttrykk for at denne debatten er et så viktig verdispørsmål at vi i kommunestyret nå må ta diskusjonen. Jeg registrerer at Høyre og KrF ikke har spesielt lyst til å diskutere dette fordi det har kommet så mange ulike signaler og er en kontroversiell sak, men dette bør jo ikke være en grunn for å ikke ta denne debatten lokalt, sier Dreier til Dagsavisen Fremtiden.

 

- Gjør ikke jobben sin

Dreier ble svært overrasket da kommunestyremøtet tidligere denne uka bestemte å utsette debatten til mars måned fordi politikerne ikke var godt nok forberedt.

- KrFs representant uttalte at Arbeiderpartiet prøver å snike seg inn i debatten fordi politikerne ikke var godt nok forberedt i saken. Det synes jeg er spesielt. Har man ikke klart å oppdatere seg i saken om reservasjonsrett vil jeg påstå at de er dårlige politikere. Dette har vært den mest debatterte saken i flere uker. Er man ikke godt nok opplyst om hva reservasjonsretten innebærer, er det i beste fall kunnskapsløst, sier han.

Gruppeleder i Lier Høyre, Søren Falch Zapffe, sier til Dagsavisen Fremtiden at rådmannen skal komme med sin framstilling først, og at saken vil komme opp medio mars.

- I saker der det er åpenbart store sprik i synspunktene foretar rådmannen en saksutredning for hva som ligger i høringsdokumentene fra departementet, sier Zapffe.

- Hva er hovedgrunnen til at dere vil vente på rådmannen før dere som politikere tar debatten inn i kommunestyret?

- Det store flertallet i Lier sa at dette er en sak som kommer opp i mars og at det da er bedre å vente til mars før man debatterer reservasjonsretten, sier han.

 

Uenig med Høyre

Gruppeleder i Lier SV, Rune Gravdal, er svært lite fornøyd med at debatten rundt reservasjonsretten er ikke-eksisterende i Lier. Han mener dessuten at flertallet mot at leger skal kunne reservere seg er så stort at det i Lier kunne vært gjort vedtak på at Lier sier nei.

- Det er helt uanstendig at man setter lokk på en så etisk viktig debatt. Når ordføreren i tillegg fronter sitt personlige syn, men stopper debatten i egenskap av ordførerrollen i kommunestyret, da blir det utfordrende å debattere viktige saker.

- Hva tror du politikerne i Lier vil vedta i kommunestyret?

- Vi vil ikke ha moralens pekefingre sittende på fastlegekontorene og det vil overraske meg om det ikke er tverrpolitisk enighet om dette. Sånn sett er en debatt og utredninger rundt reservasjonsrett bare å kaste bort tid. I denne saken kunne vi gått rett på vedtaket, sier Gravdal.

 

Skuffet over engasjementet

Fredrik Dreier sier han er skuffet over at han sitter i et kommunestyre som ikke vil være med på å diskutere hva politikerne vil i en så viktig sak som reservasjonsretten.

- Dette er en sak som handler om kvinners rett til selvbestemt abort. Det er ikke bra at kvinner blir møtt med slike holdninger når de tar kontakt med helsevesenet. Den måten Høyre diskuterer på har vi sett flere ganger før. De sakene man ikke vet helt sikkert utfallet av, ber de rådmannen legge fram og så går de fri selv. Det er rett og slett feigt. Nå må innbyggerne i Lier få vite hva deres politikere mener i dette spørsmålet, sier Dreier.

ronny.johnsen@dagsavisen.no