Valgforsker Bernt Aardal mener hemmelighold er skadelig. FOTO: NTB SCANPIX

- Politikere får svi for krangling

FULL ÅPENHET: Valg-
forsker Bernt Aardal 
mener full åpenhet er 
den riktige veien å gå 
når politikere skal ta 
vanskelige valg.

Ordfører Tore Opdal Hansen (H) har valgt å offentliggjøre kommunens korrespondanse med First House i forbindelse med samtalene om lokalisering av nytt sykehus i Drammen. Allikevel holder han fast ved at innholdet i møtene ikke vil bli lagt fram for offentligheten. Det mener valgforsker Bernt Aardal kan bli problematisk.

 

Åpne kort

- Det kan være gode grunner til at politikere noen ganger bruker slik type hjelp som du refererer til her. Men det er viktig at man spiller med åpne kort, og aller best er det om ordføreren i Drammen hadde hatt en prosess i forkant av dette, slik at alle politikere hadde forstått premissene på forhånd, sier Aardal.

Uavhengig av om Hansen eller Masud Gharahkhani (Ap) har rett om hva som skal bli gjort offentlig eller ikke, mener Aardal at dette er politiske saker som ofte rammer tilliten til politikere generelt og i denne saken ikke begrenser seg til omdømmet til ordføreren og gruppelederen Gharahkhani.

 

Økende politikerforakt

- Det som blir konsekvensen av slike diskusjoner er at velgerne får en følelse av at ting skjules noe som igjen fører til at mistenkeliggjøringen er et faktum. Både at politikere ikke spiller med åpne kort, og det faktum at en opposisjon kjører hardt på mistenkeliggjøring, fører ofte til at politikerforakten øker. Ikke bare mot dem som kjemper en kamp i mediebildet, men for politikere på generelt grunnlag. Uavhengig av om man har gjort noe galt i kommunen eller ikke, avslutter Aardal.