Stordrammen: F.v. Andreas Muri, Tore Opdal Hansen og Bent Inge Bye. FOTO: SILJE SJURSEN SKIPHAMN

Over 200 eikværinger jobber for å stanse kommunesammenslåing

Over 200 mennesker i Nedre Eiker jobber for å få omgjort vedtaket om sammenslåing med Drammen og Svelvik.

Torsdag fikk protestgruppa For Nedre Eiker over 200 medlemmer, under sitt stiftelsesmøte i samfunnshuset i Mjøndalen.

Ifølge nettstedet eikernytt.no var også Sp-politiker Per Olaf Lundteigen til stede på møtet, som ble holdt på dagen to år etter at befolkningen stemte nei til sammenslåing.

Lundteigen skal ha sagt til de frammøtte at det fortsatt var håp om å få stoppet sammenslåingen med Drammen og Svelvik, men at dette vil være avhengig av stor støtte i befolkningen.

Målet for gruppa er uansett å reversere beslutningen om at Nedre Eiker skal med i nye Drammen. De mener også det bør holdes en åpen høring om hva som egentlig skjedde da kommunestyret gikk imot folkeavstemningen - og omgjorde vedtaket om å forbli selvstendig.

Organisasjonens revisor og verveansvarlig Tor Horgen Ellingsen har skrevet leserinnlegg på de lokale debattsidene (s. 41) i dagens avis. Han mener kommunestyret ble lurt til å stemme for sammenslåing.

– I juni i 2016 vedtok kommunestyret å si nei til sammenslåing - etter at folkeavstemningen viste at det var dette folk ville. I desember kom så rådmannen med et saksinnlegg der han fortalte at økonomien var kraftig forverret og at rammebetingelsene ble dårligere framover. Begge deler viste seg ikke å stemme. Kommuneøkonomien var bedre enn på mange år, sier Horgen Ellingsen.

Ordfører Bent Inge Bye (Ap) er kjent med disse beskyldningene fra før, og sier han har svart på dette flere ganger.

– Kommunestyret visste hva de gjorde. Saken er behandlet i Stortinget. Fylkesmannen har sett på det og Kommunerevisjonen har vurdert saken. Kommunestyret har da også flere ganger bekreftet vedtaket, sier ordføreren.

Bye ønsker ikke å uttale seg ytterligere om saken, som han mener for lengst er avgjort.