Annonse
I egen penn: Ordfører Tore O. Hansen (H) svarer aksjonsgruppa Lenge leve Marienlyst på Facebook. FOTO: KATRINE STRØM

Ordfører svarer i blogginnlegg

«Mange tillegger meg meninger og holdninger», svarer ordfører Tore O. Hansen (H) aksjonsgruppa Lenge leve Marienlyst på Facebook.

Annonse
Lokale nyheter

Ordføreren lenker til et langt blogginnlegg, der han redegjør for sitt syn på Marienlystsaken. Her gir han en kronologisk gjennomgang av hvordan Norges Idrettsforbunds initiativ i 2008 om ny drammenshall havarerte etter manglende finansiering fra statlig hold. Ticons Eiendoms fremstøt overfor daværende rådmann Osmund Kaldheim høsten 2011 var slik Hansen beskriver det forsøk på å ta opp igjen arbeidet for en multifunksjonshall, denne gang finansiert gjennom tomtesalg og boligutvikling.

– Om ideen er omsettbar til praksis vil vi først se gjennom reguleringsplanbehandling, skriver ordføreren og slår fast: «Om prosjektet er bærekraftig vil det bli realisert». Områdets verdi som grønn lunge og idrettspark, kontrer han med at ny jernbanetrase for Vestfoldbanen vil frigjøre store områder tvers gjennom bydelen og åpner for et «grønt belte» fra Austad Gård til dagens idrettspark og Drammens Museum. Også sletta på Utebadet kan utnyttes bedre enn i dag, mener Hansen. – Marienlyst-saken er én av om lag 200 saker vi behandler i bystyret hvert år. For meg er det en stor sak, men det er null prestisje i den, framholder han.

LES OGSÅ: Roses for mot

Ordføreren svarte på Dagsavisen Fremtidens henvendelse fredag ved å vise til gruppeleder Tove Paule, og uten å svare på om han vil bidra til at bystyrerepresentantene får stemme etter egen overbevisning i saken. Heller ikke spørsmål og kritiske innlegg under blogginnlegget ble fredag besvart.

At dialog blir henvist til den kommende reguleringsfasen, provoserer Bjørn Tore Odland i Lenge leve Marienlyst (LLM). – Det er vel intet nytt i TOH’s post, bare litt pynting, uspiselig sukker og de samme truslene, skriver han. Om ikke LLM og andre hadde vist engasjement tidlig gjennom hundrevis av debattinnlegg og mange tusen underskrifter ville dette bli tvunget igjennom i «smug», skriver LLM-profilen.

Annonse