Oppgraderes

Fra 2. januar til 1. juli neste år er Spiraltunnelen stengt. Tunnelen er ferdig til jul neste år. Det vil bli jobbet på nattestid fram til sen høst 2020. Politikere ønsker at tunnelen skal bli mer attraktiv: blant annet skal det lyssettes cirka 30 meter i hver etasje, De vil også tall, slik at man hele tida vet hvor man er på tunnelturen.