Ønsker skolesekk til alle

Har du en pent brukt sekk eller pennal å avse?

Mange barn gleder seg til skolestart, men det er mange barnefamilier som ikke har råd til ny sekk, fargeblyanter og pennal, opplyser Kirkens Bymisjon.

Har du sekk(er) og skoleutstyr som ikke lenger er i bruk kan det leveres mellom kl. 11-14 på Bragernes Torg lørdag, så Bymisjonen kan gi det videre til barn som trenger det.

Sekker som leveres inn må være pene og rene og klare til bruk. Kan også leveres i Aktivitetskafeen, Thornegata 2 hverdager kl. 10-15, eller i ombrukscontainer i Austadgata 21.

Skolesekk-aksjonen er del av tiltaket «Gi Det Videre», et tilbud til barn og unge i alderen 4–16 år i drammensområdet som lever i familier som av ulike grunner har en utfordrende livssituasjon.

- Det er viktig at sekken er hel og ren når den leveres inn, siden den skal gis bort videre, sier prosjektleder Elisabeth Jane Knutsen. Kirkens Bymisjon har hatt aksjonen årlig siden 2014, og oppslutningen og behovet har vært økende.

I Drammen er det godt over 3000 barn som vokser opp i familier under fattigdomsgrensen. Derfor er det ingen selvfølge at alle kan stille til skolestart med skolesekk, penal, matboks og gymtøy. Kirkens Bymisjon arbeider for å redusere og motvirke sosial arv, som mange barn i lavinntektsfamilier bærer med seg hele livet. Der er mange barn som opplever sosial eksklusjon, det å ha dårlig økonomi i et rikt land oppleves som vanskelig. Hvert år deler Kirkens Bymisjon Drammen ut flere hundre skolesekker.

Tidligere år har enkelte besteforeldre og andre voksne kommet med nyinnkjøpte skolesekker som de ønsker å gi til et barn som trenger det, forteller prosjektlederen.

- Det er utrolig rørende.