Her signeres utkast til Buskerudpakke 2. F.v. Søren Falch Zapffe, på vegne av Helene Justad, ordfører i Lier, Vidar Lande, ordfører i Kongsberg, Morten Eriksrød, fylkesordfører i Buskerud, Ann Sire Fjerdingstas, ordfører i Øvre Eiker, Bent Inge Bye, ordfører i Nedre Eiker og Tore Opdal Hansen, ordfører i Drammen. FOTO: BUSKERUDBYEN

Ønskeliste til 23 milliarder

DRAMMEN: Ny Konnerud-nedføring, pendlerparkeringer og bussmetro på hjul fra Mjøndalen til Lierstranda. Flere hjertebarn har fått plass på lista Tore O. Hansen (H) signerte tirsdag.

- Dette er noe helt annet enn et enkelt ­trafikklys som ikke virker, sier ordfører Tore O. Hansen med et smil.

Sist Buskerudbyen var på alles lepper var da veivesenet måtte stille krysset ved gamle Strømsø skole på blinkende gult, etter massive køer. Bussene som skulle ha prioritert passering, hadde ennå ikke fått på plass utstyret som skulle styre forkjørsretten, et tiltak som hadde fått statlig belønning gjennom Buskerudbypakke 1.

 

Metro gjennom Bragernes

Tirsdag signerte de fem samarbeidende ordførerne et felles utkast til en pakke nummer 2. Prislapp: 23 milliarder.

- Ingenting er så irriterende som når det iverksettes tiltak som bare skaper trøbbel og heft. Men denne samferdselspakken har vært hovedjobben vår det siste halvannet året, og det vi tar med oss inn i forhandlinger med staten, er spennende, sier Hansen.

Han håper å komme tilbake til bystyret med en omforent ramme allerede før nyttår.

Ønskelista har med flere tiltak som allerede er vedtatt eller parkert i andre finansieringssammenhenger, som tilfartsvei vest fra E-134 og Konnerud-nedføring. Vei er berammet til 8,6 milliarder. Blant nyhetene er mer detaljerte bussamarbeid som skal få en pendler fra drammensbydelene sømløst til både samarbeidskommuner og Oslo sentrum. Og den eksotiske farkosten «bussmetro» fra Mjøndalen til Lierstranda. Ordføreren forklarer:

- Dette er busser på hjul, som går i egen trasé. Ideen belager seg på at vi sør for elva har jernbane, mens vi på nordsiden trenger et bedre alternativ enn vi har i dag. Detaljplanleggingen får startskudd nå.

Bussforbedringene har en prislapp på nesten syv milliarder. Lokale forhold er lagt til grunn for en helhetlig pakke som skal fungere for innbyggere fra Lier til Kongsberg. Et samarbeid med busselskaper som Oslos Ruter, vil først og fremst handle om et felles billettsystem, dernest om rabatter.

- Vi ser på dette i to trinn, der trinn én er en samordning av billettyper, og trinn to er å se på priser, sier Hansen.

 

Radikalt forbedret

Alle kommunene satser på mer pendlerparkering, til sammen skal det koste en milliard å få flere til å sette fra seg bilen og velge kollektivt.

- I Drammen skal antall pendlerplasser øke vesentlig, primært på Gulskogen og Brakerøya stasjon. Dette må også ses sammen med en radikalt bedret bussforbindelse til Drammen stasjon, sier Hansen.

Ønskelista dere går inn med, har en sluttsum på 23 milliarder. Hva er det realistisk å komme ut av forhandlingene med?

- Jeg ser på det som en helhetlig pakke, som vi er optimistiske til å få gjennom. Man må huske at Buskerudbyen er et resultat av et initiativ Statens vegvesen i sin tid tok, som en av flere bypakker. De vet at det må tenkes helhetlig for å takle veksten som vi vil få i vårt område, og er også representert i vår styringsgruppe. Nå har vi sammen kommet fram til en plattform som vi nå går til staten med. Det er vilje til å gjøre noe i vårt område, og dette er det vi mener er nødvendig, slår Hansen fast.

 

Ja til bompengetak

Ny Konnerud-nedføring, tilfartsvei vest og flere store utbedringer på RV23 ligger inne i pakka, men er ikke heldekket.

- Nei, det bygges ikke en centimeter vei i Norge uten bompenger i dag. Men vi forventer et sterkt statlig bidrag, kombinert med brukerbetaling. Timesregler og månedstak skal holde det på et akseptabelt nivå, sier Hansen.

Ifølge Drammens Tidende kan bommene på kommunegrensene mellom Buskerubykommunene få en pris per passering på 25 kroner, i tillegg til bommer på andre nye strekninger. Med felles timeregel i hele området er en mulig makspris 62 kroner, skriver avisen.

Jon Helgheim (FrP) tror ikke det er ­realistisk at ordførerne får full pott.

- Vi blir dårlig informert underveis. Ingen i kommunestyrene er informert før avisene ringer. Det er andre gangen dette skjer, og jeg synes det er uryddig at de signerer uten å konsultere oss folkevalgte, sier Helgheim.

 

Pynter på pakka

Han synes også det er rotete at utkastet tar inn veistrekninger som har egne finansieringsplaner, som de to riksveiprosjektene. Han ser heller ikke hva ny firefelts Bjørnstjerne Bjørnsons gate har med Buskerudbyen å gjøre.

- Jeg tror de gjør det for at det skal se ut som om Buskerudbypakke 2 er en stor veisatsing, men det er den ikke. De 8,6 milliardene hører til prosjekter vi ville fått likevel. Skreller vi av de, står vi igjen med nesten ingenting.

Han tror heller ikke den massive satsingen vil få mange flere til å ta buss.

- At all vekst i alle reiser skal skje kollektivt, har vi ikke sett i noen region i Norge, så det tror jeg ikke på. Nullvekst for bil får vi ikke, og det er dumt å sette seg mål man ikke vil kunne oppnå.

katrine.strom@dagsavisen.no