Økning i voldssaker siste ti år

Antall voldssaker har økt i Drammen de siste ti årene. De siste tre årene har det blitt anmeldt mer enn 500 voldssaker årlig.

I 2009 ble det anmeldt 492 saker innenfor kategorien vold i Drammen, og i de neste årene fram til 2015 gikk antall anmeldte voldsepisoder i hovedsak nedover. I 2015 var antallet 428, men året etter, i 2016, steg det med nesten 40 prosent, til 598 voldssaker, og 2018 var den nest verste året i perioden, med 536 saker.

– Lavere terskel for vold

Leder for forebyggende avdeling ved politistasjonen i Drammen, Geir Oustorp, mener å ha observert en negativ utvikling blant unge når det gjelder vold de siste årene.

– Ser man på ungdomsmiljøet er terskelen for å ty til vold lavere enn den var før. Vi ser at Drammen sånn sett ikke er så annerledes fra andre steder. de følger trenden, sier han til Dagsavisen framtida.

Når det gjelder hvorfor antall voldssaker steg markant i 2016 og har holdt seg på et høyere nivå enn i de foregående år siden, er Oustorp litt mer usikker.

– Dette kan også ha noe med registreringen å gjøre. Det kan være noe av årsaken. Straffeloven ble forandret fra 2015, understreker han.

I Buskerud har økningen i antall voldssaker vært noe mindre enn i Drammen. I 2009 registrerte politiet 1.305 saker, mens de registrerte 1.336 saker i 2018, en økning på drøyt to prosent. Også i Buskerud var 2016 det året det ble registrert flest voldssaker i den siste tiårsperioden, 1.407 saker.

Avdramatiserer

Etterforskningsleder i Buskerud Bård Olav Fossan ser ingen dramatikk i tallene.

– En økning på ni prosent i denne perioden er ikke så mye, sier han.

Fossan sliter med å komme opp med noen konkrete årsaker til at antall anmeldte voldslovbrudd har steget de siste tre årene.

– Det vanskelig å ha noen formening om det. Vi jobber spesielt med vold i nære relasjoner og der har vi nærmest gått ut og oppsøkt saker, sier han til Dagsavisen Fremtiden.