Annonse
Fredag 13. oktober er det offestiell åpning av Strømsø atelierfellesskap, men flere av kunstnerne er på plass. Inger Karthum, Daina Deksne-Gundersen og Mona Sundelius er tre av dem, her i Karthums atelier, med ferske collager på veggene.

Nye hoder inntar «Handelsgym»

Strømsø atelierfellesskap gir kunstnere i Buskerud en unik mulighet, samtidig som tomme bygningsdeler får liv og virke.

Annonse
Lokale nyheter

Kanskje har du vært elev på gamle Strømsø VGS, eller Handelsgym som vi sa?

Nå har deler av skolen blitt Buskeruds klart største samling av kunstnere under ett tak.

Strømsø atelierfellesskap (SAF) åpnet dørene 1. august og er et kunstnerdrevet initiativ administrert av Buskerud Bildende Kunstnere (BBK) med støtte fra Buskerud Fylkeskommune, Drammen kommune og Kulturrådet. Kunstnerne er utvalgt etter en søkeprosess og betaler en månedlig leie for sine atelierer.

Flytter inn

Siden skolen ble lagt ned, har deler av bygningen stått tom, og har nå fått nytt liv ved at 25 kunstnere i disse dager flytter inn huset. På 1200 kvadratmeter i tredje etasje får de sitt daglige virke, utenfor hjemmet, hvor mange tidligere har hatt sin arbeidsplass.

– Det er så fint med et eget atelier. Hjemme ble det ikke så effektivt. Med hele familien rundt seg var det ikke alltid lett å finne arbeidsro, konstaterer tekstil- og billedkunstner Daina Deksne-Gundersen, som forteller at de første dagene i atelieret har vært veldig produktive.

– Her får jeg konsentrert meg om mitt arbeid – se den på den vakre utsikten jeg har!

– Dette er et fylkesregionalt tiltak og et fylkeseid bygg, og det er viktig at vi er i nærheten av tog og sørger for tilgjengelighet for kunstnere fra hele fylket, sa Marius Dahl til Dagsavisen Fremtiden i mars, da SAF endelig ble en realitet. Dahl og BBK hadde lenge vært pådrivere til en politisk prosess som startet med et forslag fra Ståle Sørensen (da V, nå MDG) og Sadi Emeci (SV) i Drammen bystyre i 2011.

Klasserom

De tre kunstnerne og leietakerne som Dagsavisen Fremtiden møter denne dagen, er alle nyinnflyttet og skryter av lokalene og av initiativet.

Noen kunstnere har et lite rom for seg selv, mens andre deler et gammelt klasserom.

– Se så fint, det ser helt ut som et klasserom, men tavla er malt over med samme maling som veggene forøvring, viser en begeistret Mona Sundelius, som nettopp har flyttet inn i sitt nye atelier som hun skal dele med Evelyn Melsom.

– Det er fine, lyse lokaler, her får jeg ro og tid til å lage bilder, forklarer Inger Karthum som også er opptatt av at alle respekterer hverandres arbeidsro, noen ganger er døra åpen, andre ganger lukket. Karthum deler atelier med Eva Nanna Haglund, og klasserommet deles av med bokyhller midt på.

Sosialt og faglig

– Dette gir også muligheter faglig og sosialt, påpeker Mona Sundelius, og legger til at lokalene også inneholder et gjesteatelier, så eksterne brukere kan leie seg inn på prosjektbasis.

Kunstnerne er enige i at BBK blir mer synlig ved et slikt atelierfelleskap, og gir mulighet for kollektive utstillinger, workshops og samarbeid. Atelierfellesskapet har mange fordeler, mener de tre, både for kunstnerne selv, for BBK og for publikum.

Det er også satt av romslige arealer til fellesverksteder som kan brukes av leietagerne, og de deler kjøkken og spiseplass.

De to siste helgene har det blitt arrangert Kunst Rett Vest hvor kunstnere i distriktet har hatt åpent atelier, så publikum fikk komme på besøk, men i SAF var det bare Daina Deksle-Gundersens atelier som holdt dørene åpne, de andre har ikke kommet helt i orden enda.

– Et atelier utenfor hjemmet gir mange flotte muligheter og mange fordeler, men det blir faktisk lange dager også her, sier Mona Sundelius, og legger til; – Men nå kan jeg glede meg til hælja som vanlige folk!

 

KUNSTNERNE I STRØMSØ ATELIERFELLESKAP:

Rune Guneriussen, Katrine Køster Holst, Patrik Entian, Ellern Røed, Beathe C. Rønning, Morten Halvorsen, Kikki Hovland, Hilde Hovland Honerud, Nina Guzman Toft, Daina Deksne-Gundersen, Marius Dahl, Tron Meyer, Eva Nanna Haglund, Inger Karthum, Ståle Sørensen, Hans Martin Øien, Mona Sundelius, Evelyn Melsom, Hilde Diesen, Lars Andreas Tovey Kristiansen, Heidi Reinsfelt Krogh, Yola Maria Tsolis, Stojan Minev, Håvard S. Johansen, Stein Nerland.

Annonse