Dag Ebbestad og Merethe Andrea Risan er begge nye på Drammen Aps nominasjonsliste. FOTO: KATRINE STRØM

Nye Ap-topper ser folk som sliter

DRAMMEN AP: Fasaden er fin, men vi må snakke mer om dem som faller utenfor, mener Dag Ebbestad (60) og Merethe Risan (59). De er to av Drammen Aps nye ansikter.

- Jeg vil at flere stemmer blir hørt - flere enn dem som sitter på toppen i sine fine leiligheter, sier Merethe Andrea Risan, Drammen Aps nyslåtte viseordførerkandidat.

Hun har en mastergrad i folkehelse, og har jobbet tett på sårbare grupper i samfunnet både i Kirkens Bymisjon og gjennom sju år i BRiS, et lavterskeltilbud for ofre for incest og overgrep.

- Mange av dem jeg har jobbet med er tause, og ingen snakker for dem, sier Risan.

Også Dag Ebbestad har en kontaktflate som favner svært bredt. Han er for drammensere flest kjent som politimann, og fikk oppmerksomheten rettet mot seg på en uvant måte da han i april talte Høyres vedtak om tiggerforbud midt imot i Drammens Tidende. Flere mente det var drøy kost fra en ordenssjef.

- Nå har jeg avsluttet min yrkeskarriere og har fremdeles et stort engasjement for byen jeg bor i. Dermed er det veldig fint å få bruke det på en litt annen arena, sier Ebbestad, som har vært medlem av partiet i mange år.

- Måtte du vente til du gikk av i politiet?

- Det måtte jeg slett ikke. Men utifra min egen vurdering av nødvendig integritet, så valgte jeg å vente til jeg hadde sluttet i jobben med å stille meg til disposisjon.

 

- Se enkeltmennesket

Begge tror bedre rammer for fivillighet vil skape mer fellesskap i Drammen. Ebbestad innledet da Risan ledet partiets samråd for feltets aktører i juni, og han har også talt om fattige grupper i Oslo Røde Kors. Det var her en av sønnene hans oppdaget farens appell: Han fikk mer applaus enn Geir Lippestad. Det vil Ebbestad helst ikke ha i avisa, og skifter tema.

- Byen er blitt veldig flott, men nå må det dreie seg mer om hvordan folk har det.

- Har de store linjene regjert for lenge?

- Ja, for det har vært for lite oppmerksomhet rundt andre urovekkende forhold som dokumenteres, som antallet uten utdannelse og jobb, sier Dag Ebbestad.

 

Mljøfokuset blir med

Arve Vannebo gjør comeback som lokalpolitiker. Sist han møtte i Bystyret, var det for Drammen Byliste. I tillegg til å videreføre miljøsaken, vil han drive fram mer næringsutvikling og innovasjon.

- Jeg ønsker meg flere gründere, noe som kommer med tilflytting av småbarnsfamilier. Asker har vært flinke til å legge til rette, og vi ser at dette henger sammen. Man starter ikke med å kapre hovedkontorene, vi må starte lenger ned i kjeden for å skape kultur og klima for vekst, sier Vannebo.

katrine.strom@dagavisen.no