Schwartzgate bofellesskap for demente. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Nok en nedbemanning

Schwartzgate bofellesskap hadde 16 årsverk da det åpnet for et drøyt år siden. Nå er bemanningen redusert til 10,5 årsverk, og den skal ytterligere ned. De ansattes organisasjoner er bekymret.

Det topp moderne bofellesskapet ble åpnet med brask og bram av ordfører Tore Opdal Hansen i september i fjor. Et splitter nytt bygg til 55 millioner kroner fylt med velferdsteknologi, som skal prøves ut av beboere og ansatte.

Da ordføreren klippet snora, hadde bofellesskapet 16 årsverk. Nå er antall årsverk allerede redusert til 10,5. Snart blir det enda færre til å ivareta de demente beboerne og teste ut ny velferdsteknologi.

- Nå er det tre ansatte på jobb på dagen, tre på kveldstid og én på natten, opplyser virksomhetsleder i Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt Kari Johanne Tønnesen.

- I perioder med færre beboere kan det være færre på vakt. Ut fra behovet beboerne i Schwartzgate har, mener jeg bemanningen er tilstrekkelig.

Fagforbundet og Norsk Sykepleierforbund, som organiserer de ansatte i Schwartzgate, har fått beskjed om at det snart kommer en ny nedbemanning. Hvor mange årsverk som skal bort, vet de foreløpig ikke.

Bort fra intensjonen

- Vi har ikke vært i drøftinger, så vi vet ikke hvordan det blir. Usikkerheten er til stor frustrasjon for de ansatte, sier Janne Lorentzen, hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Drammen kommune.

Schwartzgate skulle være flaggskipet i demensomsorgen i Drammen. Bofellesskapet skulle være tett bemannet både for å gi beboerne god oppfølging, men også for å kunne teste ut ny velferdsteknologi.

- Når det nedbemannes på denne måten, går man helt bort fra det som var intensjonen. Her har ikke kommunen holdt det den lovet, mener Lorentzen.

Hun tror også det vil bli vanskelig å få prøvet ut ny velferdsteknologi med såpass mange færre ansatte:

- Teknologi kan aldri erstatte mennesker, men når det heller ikke er nok folk på jobb, blir det vanskelig å teste teknologi i den skalaen man hadde tenkt.

 

Pårørende: - pinlig

Også pårørende til beboere i Schwartzgate er bekymret over det som skjer. Forrige uke hadde May Brit Solstad-Nielsen en kronikk på trykk i Drammens Tidende. «Å kalle stedet et flaggskip, et pilotprosjekt, et prestisjeprosjekt samtidig som det stadig kuttes i stillinger, blir snart pinlig», skrev hun.

Schwartzgate skal fra nyttår heller ikke ha egen ledelse. Da blir bofellesskapet lagt inn under en avdelingsleder i hjemmetjenesten.

Marienlyst helse- og omsorgsdistrikt, hvor Schwartzgate ligger, sliter med røde tall. Dagsavisen Fremtiden har tidligere skrevet om de tillitsvalgte i hjemmesykepleien og på Strømsø bo- og servicesenters bekymringer rundt innsparingene. I likhet med Fagforbundet, er heller ikke Sykepleierforbundet innkalt til drøftinger med ledelsen. Det eneste hovedtillitsvalgt Ann-Kathrin Moen Johansen vet, er at det blir nedbemanning:

- Det er trist for de pårørende, som må se på at deres familiemedlemmer får et dårligere tilbud. Og det er trist for de ansatte, som kanskje må finne seg nye jobber, sier hun.