Den verneverdige funkisvillaen i Brannposten 8 er totalskadet av fyringsolje. Eieren vil rive den, men naboene sier nei. FOTO: SILJE S. SKIPHAMN

Nok en funkisvilla kan bli revet

DRAMMEN: Villa Kamstrup er så ødelagt at den må rives, ifølge eieren. Naboene mener den kan repareres.

I 2009 kom Rolf Næslund hjem fra en tre uker lang forretningsreise. I kjelleren på huset sitt i Brannposten 8 fant han 3.000 liter fyringsolje. På grunn av en misforståelse var oljen blitt fylt i avkappede rør.

Siden da har funkisvillaen fra 1933 vært ubeboelig. Næslund har måttet leie leilighet et annet sted i byen, og nå har han søkt om å få rive Villa Kamstrup. Boligen har ifølge Drammen kommune høy bevaringsverdi, klasse B, og er en del av er del av et bygnings- og kulturmiljø med svært høy bevaringsverdi, klasse A.

Rivesøknaden skal opp til behandling i formannskapet førstkommende tirsdag. Rådmann Osmund Kaldheim innstiller på at Næslund skal få tillatelse til å rive boligen. Forutsetningen er at rivingen ikke starter før kommunen har gitt rammetillatelse for ny bolig.

 

- Ingen garanti

- Alt annet ville være både urimelig og uforståelig, sier eieren selv.

Næslunds primære ønske var å få rensket opp fyringsoljen slik at han kunne flytte hjem igjen. Men tre og et halvt år etter lekkasjen, konkluderte forsikringsselskapet hans Gjensidige med at huset var totalskadd og måtte rives.

- Tanken om å få reparert huset er helt borte etter nesten seks år. Nå vil jeg bare få det fjernet slik at jeg kan komme i gang med byggingen av et nytt, sier Næslund.

Gjensidige har fått Rambøll til å vurdere mulighetene for å gjøre villaen beboelig igjen. De konkluderer med at det kan være mulig, men at resultatet vil være usikkert. Bare å bytte ut grunnmuren, er dessuten anslått å koste 4,6 millioner kroner.

- Ingen har villet gi meg en garanti på at huset kan bebos igjen. Når ikke et forsikringsselskap da kan ta sjansen på å sette i gang, kan ikke jeg gjøre det heller, sier Næslund.

- Skulle jeg kunne bodd i huset igjen, måtte man gått ned i fjellet og jordsmonnet under for å rense opp. Ellers kunne oljerester blitt skylt inn i huset. Jeg tror prisen på noe sånt kunne passert 20 millioner, og det uten at huset ble beboelig.

 

Naboklage

Mens administrasjonen i Drammen kommune vil gi Næslund lov til å rive, har Buskerud fylkeskommune motsatt syn. Fylkeskommunen argumenterer med at bygningen «framstår som autentisk og er viktig for miljøet rundt og har følgelig høy verneverdi».

Det samme mener naboene. Eierne av 11 nabohus har levert klage til Drammen kommune via advokat Irene Kildebo. Hun ønsker ikke å uttale seg i saken, men ut fra sakspapirene til formannskapet, går naboenes argumentasjon fram.

De mener at det både er fullt mulig rent praktisk og økonomisk forsvarlig å reparere huset slik at det blir beboelig igjen. Naboene har også på eget initiativ innhentet tilbud på hva det vil koste å jekke opp huset slik at grunnen under kan renses.

- Naboklagene har jeg ingen kommentar til sier Rolf Næslund.

 

Andre på en måned

Hvis politikerne sier ja til å rive Villa Kamstrup, vil dette bli den andre verneverdige funkisboligen som får rivetillatelse på under en måned. 4. oktober vedtok et flertall i formannskapet å la Terje Stykket få rive Villa Gleditsch.

Denne boligen ligger i Løkkebergveien 4, bare 200 meter unna Villa Kamstrup. På det tidspunktet Stykket kjøpte sin funkisvilla, var den ikke vernet.

Rivetillatelsen ble vedtatt mot stemmene til Ap, SV og Venstre. Høyre og Frp sikret imidlertid flertall for. Formannskapet vedtok også å utarbeide et forslag til verneplan med forskrifter. Det skal vedtas politisk og sikre forutsigbarhet for dem som kjøper og eier boliger.

- Da unngår vi slike situasjoner som den vi nå har kommet opp i, sa Høyres gruppeleder, Johan Baumann, da han hadde fremmet forslaget, ifølge Drammens Tidende.

silje.skiphamn@dagsavisen.no