Bystyrerepresentant Lavrans Kierulf (Frp) lurer på hvordan Drammen kommune definerer jobbsøkere med innvandrerbakgrunn. FOTO: RONNY JOHNSEN

Nok å være innvandrer?

DRAMMEN: Drammen kommune skal kalle inn minst én søker med innvandrerbakgrunn til intervju hvis det finnes kvalifiserte søkere. Lavrans Kierulf (Frp) lurer på hvordan de plukkes ut.

Da kommunaldirektørene i Drammen kommune skulle få ny sekretær, hadde 30 av 159 søkere ikke-norske navn. Drammens Tidende avdekket at ingen med innvandrerbakgrunn var blitt innkalt til intervju selv om flere av søkerne var kvalifiserte.

Bystyrerepresentant Lavrans Kierulf (Frp) er ikke tilhenger av kommunens praksis. Han mener det er feil å innkalle jobbsøkere til intervju etter etnisk bakgrunn.

- Dette er en tullete ordning. Kommunen burde behandle alle søkere likt. Jeg er motstander av å gi folk fordeler og ulemper etter hudfarge og etnisk opprinnelse, fastslår Kierulf.

 

- Hva med adopterte?

Selv om Frp-politikeren er skeptisk til ordningen, er han også nysgjerrig på den. Derfor har Kierulf stilt spørsmål til ordføreren om hvordan kommunen plukker ut hvilke søkere med innvandrerbakgrunn som skal til intervju.

- Jeg lurer på hvordan dette praktiseres. Hvilke kriterier er det som legges til grunn? spør han.

- Må vedkommende være første eller andre generasjons innvandrer? Er personer med besteforeldre fra et annet land å regne som søkere med innvandrerbakgrunn?

Kierulf lurer også på hvordan kommunen forholder seg til søkere som er adopterte fra utlandet.

- Eller velger kommunen kun ut fra om vedkommende har et utenlandskklingende navn? spør Frp-politikeren.

 

Vil behandle alle likt

Kierulf spør også om det er aktuelt for ordføreren å sette Drammen kommunes ansettelsespolitikk på dagsorden. Spørsmålet blir besvart i neste bystyremøte 23. september.

- Er det ikke god Frp-politikk å hjelpe flere innvandrere ut i arbeid så de ikke ligger staten til last?

- Ikke ved å sette mennesker i bås på bakgrunn av navn eller hudfarge. Det mest rettferdige vi kan gjøre, er å behandle alle likt, mener Lavrans Kierulf.

silje.skiphamn@dagsavisen.no