Ordføreren i Hurum kommune håper at Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket ser muligheten ved å velge kryssing av Oslofjorden fra Hurumlandet til Drøbak, og gleder seg over å være ett av fire prosjekter som er med inn i finalerunden. FOTO: STATENS VEGVESEN

Nærmere bruløsning

HURUM: Nå er det besluttet at ideen om ny bru mellom Hurum og Drøbak er så god at den kan bli løsningen på en ny fast forbindelse over Hurumlandet.

Oslofjordtunnelen erstattet den gamle ferja fra Hurumlandet og til Drøbak. Nå skal Statens vegvesen, Jernbaneverket og Kystverket finne et nytt konsept for kryssing av Oslofjorden.

I lang tid har det vært spekulert i om det er i overkant urealistisk å få til en bru fra Hurum til Drøbak, men nå sier de tre ansvarshavende at denne brua er ett av fire konsepter som de går videre med for den nye Oslofjord-kryssingen.

Ordfører i Hurum kommune Monica Vee Bratli var i svært godt humør da Dagsavisen Fremtiden ringte sent i går ettermiddag.

- Det er helt fantastisk. Vi har jobbet lenge for dette og vi er glad for at vi nå er videre i dette arbeidet. Vi har hele tida ment at dette er det beste alternativet, så dette er strålende, sier en svært så fornøyd ordfører i Hurum kommune.

 

Betyr så mye

Hurumlandet har lenge hatt utfordringer på samferdselssiden, men med dette prosjektet kan mye snu, mener ordføreren.

- For Hurums del vil dette bety mye for utvikling av Hurumhalvøya, men det vil også ha store positive ringvirkninger for hele regionen. Det er ventet en stor befolkningsvekst og vi har store områder som ligger klare til bruk.

I tillegg betyr en realisering av dette prosjektet mye for bosettingen i området. Så ja, dette er en gledens dag, sier Bratlie til Dagsavisen Fremtiden.

- Hva sier innbyggerne i Hurum om dette prosjektet?

- Utfordringen er at vi på Hurumlandet har for få samferdselsløsninger og det har det vært mye snakk om. Heldigvis virker det på meg som at innbyggerne i Hurum også er veldig positive til dette prosjektet. Jeg har registrert at noen har vært engstelige for at man ikke får bedre tunnelløsninger om det skal satses så tungt på dette bruprosjektet, men det er ikke tilfelle, sier hun.

De forskjellige alternativene som Statens vegvesen har lagt fram strekker seg helt fra Hurumlandet og til Vestfold med Moss og Horten som krysningspunkt. I dag er det tung ferjetrafikk fra Horten til Moss, noe som miljømessig gir disse to byene et fortrinn. I tillegg blir reiseveien fra Oslo-regionen mot Sørlandet vesentlig forkortet, noe som kan gagne langtransporten på denne strekningen.

Hurumlandet gir også en vesentlig forkortet kjørelengde, strekningen gir all transport i Oslo-regionen en raskere adkomst til all trafikk mot Drammen og Kongsberg, samt Vestfold.

For Hurumlandet sin del kan en slik bruforbindelse være starten på et drømmescenario i forhold til økt bosetting fra Oslo, og ordføreren i Hurum kommune gleder seg til fortsettelsen.

- Vi er så glade nå, og vi skal jobbe mye med dette framover. Dette er viktig for oss og jeg tror fortsatt på at vi har det beste alternativet, sier Bratlie.

ronny.johnsen@dagsavisen.no