Jannik Krohn Falck står bak undersøkelsen som viser at toppledere i Buskerud ikke holder løftene de gir til sine ansatte. ILLUSTRASJONSFOTO: PHOTOS.COM

Næringslivsledere bryter løfter

BUSKERUD: En landsomfattende undersøkelse viser at næringslivsledere i Buskerud favoriserer enkelte ansatte og ikke holder løfter. Samtidig går sykefraværet går opp.

Det er ikke oppløftende lesing i undersøkelsen analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work har gjort blant mellomledere i Buskerud.

De områdene der Buskerud-sjefene scorer dårligst har stor innvirkning på arbeidslysten og tilliten hos de ansatte og her ser du de fire områdene fylkets ledere må svare for:

* Fordele oppgaver og koordinere arbeid.

* Favorisering av enkelte ansatte.

* Forfremmer ikke etter prestasjon.

* Holder ikke løftene de gir.

Jannik Krohn Falck i Great Place to Work synes utviklingen i Buskerud er skremmende på mange områder.

- Vår første tanke er at det er overraskende lave resultater blant norske ledere. Det er skremmende når man tenker på at dette viser at tilliten mellomlederne har til sine toppledere ikke er med på å styrke engasjementet. Det vil igjen hindre økonomisk vekst og skape mer sykefravær, sier Krohn Falck til Dagsavisen Fremtiden.

- Er fenomenet helt nytt?

- Nei, vi har sett slike tendenser tidligere og det har vært ganske lave nivåer de siste fire årene. Jeg tror nok dessverre at folk ikke tar dette så alvorlig som de burde gjøre. Det er flere som har kommet på banen, men det er ikke mange nok og det er et problem, sier han.

 

Sykefraværet øker

I mange år har politikerne på Løvebakken brukt mye tid og penger på å løse problematikken rundt sykefraværet. Det har vært en eksplosiv økning i stressrelaterte sykdommer som direkte eller indirekte har med arbeidsplassen å gjøre. Tallene Krohn Falck viser til er alarmerende for ledere i Buskerud. Han påstår samtidig at sykefraværet øker når hverdagen er slik som undersøkelsen viser.

- Ja, absolutt. For dem som for eksempel opplever favorisering på arbeidsplassen så ser vi at de er mye oftere syke enn de som ikke opplever det. Det er slik at hos de 100 dårligste arbeidsplassene i målingen er sykefraværet 70 prosent høyere enn hos de 100 beste arbeidsplassene. Det betyr store samfunnsøkonomiske kostnader som alle ledere må ta på alvor, sier Krohn Falck.

 

Positiv utvikling

Lederne i Buskerud har også fått tilbakemelding på hva de er dyktige på og noen av tallene her er overraskende positive:

* Rettferdig behandling uansett seksuell legning (92 prosent)

* Rettferdig behandling uavhengig av kulturell eller etnisk tilhørighet (92 prosent)

* Sørger for et fysisk trygt arbeidsmiljø på jobben (90 prosent)

* Rettferdig behandling uavhengig av kjønn (82 prosent)

Buskerud-sjefene får altså nærmest full pott når det kommer til å behandle kjønn, legning og kulturell bakgrunn likt. Det er oppsiktsvekkende tall og kanskje litt vel optimistiske, mener lederen i Landsforeningen for homofile, lesbiske og transpersoner (LLH), Bård Nylund.

- Det første jeg tenker når jeg hører tallene, er at de er positive. Vi skal glede oss over slike tall, men samtidig skal vi være ærlige på at det er mellomledere som er blitt spurt - ikke de ansatte som jobber på gulvet, sier Nylund.

- Tror du resultatene hadde blitt annerledes dersom de ansatte var spurt?

- Jeg er ikke sikker på det, men det kan være at mange ansatte ikke har den samme oppfatningen som mellomledere har. Det hadde vært veldig spennende å se den sammen undersøkelsen blant de ansatte på den samme bedriften for å se om tallene ble like positive da, sier han til Dagsavisen Fremtiden.

 

Vegrer seg fortsatt for å fortelle

Selv om LLH har kjempet i mange år for å få med seg en hel nasjon på at mennesker, uansett legning, skal behandles likt, innrømmer Nylund at de homofile selv har en vei og gå før man er helt i mål.

- For veldig mange homofile og lesbiske kan man nok uroe seg litt mer enn hva man har grunnlag for. Det viser seg ofte at det å stå fram som homofil eller lesbisk ikke er et så stort problem allikevel.

- Men det er fortsatt noen som ikke tør?

- Ja, og det er nettopp det som er viktig å få fram når man har slike undersøkelser også. Det er mange som ikke vil stå fram og da er man jo heller ikke med på å gi bedriftslederne muligheten til å vise at behandler alle likt. Når det er sagt så er det også bedriftens ansvar å sørge for en åpning av mangfoldstanken, slik at denne problematikken blir mindre og mindre, sier han.

 

Tror de ikke ser utviklingen

Krohn Falck mener det uvitenhet som gjør at Buskerud, og landet for øvrig, ikke setter i verk de tiltak som må til for å opprettholde et sunt arbeidsmiljø.

- Jeg tror til sjuende og sist at de ikke har sett verdien. Hadde ledere forstått at dette er forretningsmessig lønnsomt så hadde de gjort noe med det. Om man hadde fått tallene foran seg og sett hva dette utgjør økonomisk så tror jeg at fler hadde fått øyene opp for forandring, sier han.

ronny.johnsen@dagsavisen.no

 

Dette er saken

En ny undersøkelse gjort av analyse- og rådgivningsselskapet Great Place to Work, viser at toppledere i Buskerud ikke holder løfter, favoriserer enkelte ansatte og fordeler ikke arbeidsoppgaver slik de skal gjøre.

Dette er med på å øke mistrivselen på jobben, som igjen fører til økt sykefravær. Hos bedriftene med dårligst score for lederne, er sykefraværet over 70 prosent større enn hos dem som scorer best.

Bedriftslederne i Buskerud viser at de er flinke i klassen når det kommer til rettsferdigbehandling av ansatte på bakgrunn av kulturell bakgrunn, seksuelle legninger og kjønn.

Over 2.000 mellomledere er spurt i undersøkelsen som ble offentliggjort i går.