Her, rett på nedsiden av det kvadratiske murbygget i forgrunnen, ønsker Viken fiber å oppføre et brakkelignende lite bygg til sin nye fibersentral. Bak til venstre i bildet ligger Eides hus. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

Nekter et hus til i parken

Beboerne rundt Kirkegårdsparken på Bragernes protesterer mot at Viken fiber skal få bygge en fibernettsentral inne på friområdet.

 

- Det dreier seg bare om et lite bygg, som skal huse en sentral for fibernett. Dette ønsker vi å gjøre fordi vi skal oppgradere og fornye alt utstyret vårt, for å kunne gi kundene enda bedre kvalitet og ytelse. Samtidig får vi skiftet ut tre gamle sentraler som i dag er lokalisert i diverse sentrumsbygg. Ønsket om å få bygge i parken skyldes rett og slett at det finnes veldig få egnede plasser i Drammen sentrum, forklarer Jon Opsand hos Viken fiber.

 

Bare begynnelsen

Drammensselskapet bygger og drifter fibernett og leverer bredbåndstjenester over store deler av Østlandet, og sendte rett før jul et nabovarsel til Kirkegårdsparkens naboer. Dette varselet har medført to innsendte innsigelser fra nevnte naboer, for Viken Fiber ønsker å sette opp sitt tekniske bygg - en såkalt node - i hjørnet av selve parken.

Naboene frykter nå at hvis Viken fiber får dispensasjon fra kommunen til å sette opp nybygget sitt, som ifølge plantegningene er på 12 kvadratmeter, så vil andre kommersielle aktører som for eksempel Telenor, GET og Canal Digital følge etter.

 

Ingen begrunnelse

- Vi er positive til forbedret fibernett og moderne infrastruktur, men kan ikke se nødvendigheten av bygge det inne på et friområde, sier Kjetil Eide, leder for Akademiet Norge.

I sin innsigelse til kommunen påpeker han og ektefellen Ellen Eide blant annet at de savner en utredning av eventuelle konsekvenser av å gi Viken byggetillatelse. De etterlyser også en skikkelig begrunnelse for hvorfor Viken fiber mener denne tekniske installasjonen må lokaliseres på friområdet. Eide bor vis-à-vis hjørnet av parken der Viken ønsker å bygge. Fra før av ligger det allerede et lite murbygg her, som huser en trafostasjon. Trafohuset er større enn bygningen Viken vil oppføre rett nedenfor.

Etter at ekteparet Eide sendte sin innsigelse har fem andre naboer gått sammen om en merknad, der de gir Eide sin fulle støtte.

 

Kan ta tid

Bjørn Tollef Swang, avdelingsleder for byggesak i Drammen kommune, synes det er vanskelig å uttale seg i saken, da de ennå ikke har mottatt noen formell søknad om byggetillatelse fra Viken fiber. På generelt grunnlag sier han likevel at det å skulle få dispensasjon fra sentrumsplanen, til å bygge på et friområde, er en ganske komplisert affære.

- I slike tilfeller må naturligvis både søkers og andres interesser ivaretas, og begge parter har krav på samme rettsvern. Et eventuelt unntak fra gjeldende sentrumsplan vil også kreve behandling i flere avdelinger enn byggesak, sier Swang.