Annonse
Ikke-svar: Jan Tore Sanner vil ikke ta stilling til om Marienlyst-vedtaket er lovlig. FOTO: TERJE PEDERSEN / NTB SCANPIX

Nekter å svare om Marienlyst

Per Olaf Lundteigen (Sp) er alt annet enn fornøyd med svaret kommunalminister Jan Tore Sanner har gitt om Marienlyst – og spør igjen. Heller ikke denne gangen får han svar.

Annonse
Lokale nyheter

10. mai sendte stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) fra Buskerudbenken et skriftlig spørsmål til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) hvor han spurte om hvorvidt Drammen kommunes planvedtak for Marienlyst ble fattet på riktig grunnlag. I svaret som kom noen dager senere, unnlot Sanner å ta stilling til dette. Dermed har Lundteigen sendt et nytt spørsmål til kommunalministeren.

«Jeg er ikke fornøyd med det svar som er avgitt og stiller derfor nytt spørsmål,» skriver Lundteigen, og spør som følger:

«Mener statsråden det er holdbart at Fylkesmannen som statens representant legger til grunn en uriktig rettsoppfatning og som derfor kan ha betydning for lovligheten av kommunens planvedtak?»

«Det er skuffende at statsråden vegrer seg for å gå inn i den konkret plansaken og ta stilling til om planvedtaket er fattet på rett grunnlag», skriver Lundteigen videre.

Også denne gangen er Sanner lite lysten på å svare.

«Spørsmålet som er stilt er svært likt tidligere spørsmål til skriftlig besvarelse fra representanten Lundteigen,» skriver Sanner i sitt svar, og viser til at Sivilombudsmannen lot saken ligge etter at Fylkesmannen i Buskerud kom fram til at det ikke var grunn til å foreta lovlighetskontroll av Marienlyst-vedtaket.

Annonse