Nei til Viken!

Senterpartitoppene i Viken er ikke i tvil om at opprettelsen av det nye kjempefylket lar seg reversere.

– Vi har ikke fått svar på hva sammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold skal forbedre. Det vil jo aldri kunne bli noe felles bo- og arbeidsmarked fra Geilo til Hvaler. Jeg tror ikke Erna Solberg heller, innerst inne, tenker på vedtaket om Viken som sitt stolteste øyeblikk, konstaterer Trygve Slagsvold Vedum.

Han er i Drammen for å støtte sine partifeller i kampen for å bevare dagens fylkesinndeling, og for å delta på stand på Bragernes Torg.

Snu i tide

I en bobil merket med Senterpartiets grønne kløver reiser partiets tre toppkandidater i region Viken på turné i det nye storfylket, som de er så imot.

De er Anne Beathe K. Tvinnereim fra Enebakk i Akershus, Olav Skinnes fra Krødsherad i Buskerud og Johan Edvard Grimstad fra Råde i Østfold.

Med seg har de også 5.-kandidat Magnus Weggesrud fra Drammen.

Utenfor fylkeshuset møter de stortingsrepresentant Vedum.

– Vi må få stoppet prosessen, før de bygger nytt fylkeshus i Sandvika – til en milliard kroner, og selger dagens fylkeshus i Drammen. Regjeringen må innse at det er lurt å snu, når det ikke er noen som vil ha Viken, sier Sp-lederen.

Tvinnereim presiserer at dette er grunnen til at man så snart som mulig må få sendt inn søknad om å reversere tvangssammenslåingen – før noe irreversibelt gjøres.

– Ap har sagt de kan være åpne for å reversere tvangsvedtak. Så det er fullt mulig å få regjeringsflertall for dette i 2021. Partiene som jobbet for sammenslåingen skal ha det til at det vil bli så dyrt å reversere dette, men som professor i forvaltningsøkonomi Bjarne Jensen har sagt, så er det når man begynner å flytte på folk, og selger eiendom for å bygge nytt, det virkelig begynner å bli kostbart, sier Tvinnereim.

Ingen gevinst

Gjengen i bobilen startet dagen i Hemsedal, ved grensen til Sogn og Fjordane. Etter drammensbesøket, og en sving innom Akershus, bærer det videre mot Halden og grensen til Sverige.

Hvorfor den store motstanden?

– Viken blir for stort og byråkratisk, og er overhodet ikke samordnet med inndelingen av nye politidistrikt, kriminalomsorgen, Nav eller helseforetakene, sier Johan Edvard Grimstad, som frykter dette vil gå på beredskapen løs.

– Høyre har ikke kunnet vise til noen gevinst, verken med tanke på effektivisering eller innsparing. Fylkesnivået har ikke fått flere oppgaver – og det skaper større avstand mellom de folkevalgte og velgerne, legger Tvinnereim til.

Er dere ikke egentlig bare imot all forandring da?

– Nei, vi kan gjerne være med på endringer – om det innebærer flere oppgaver til fylkesnivået, og forbedringer for befolkningen, sier Olav Skinnes.

Han understreker at Sp aldri vil støtte Arbeiderpartiet – om de ikke er med på å reversere region Viken.