Malermester Bård Samuelsen er bekymret for bygg- og håndverksbransjens framtid. Han mener svart arbeid øker så kraftig at hele privatmarkedet allerede er ødelagt av ulovlig arbeidskraft. FOTO: RONNY JOHNSEN

Nå vil de svart arbeid til livs

DRAMMEN: Storinnrykk av utenlandske arbeidere og nordmenns vilje til å betale svart for arbeidskraft gjør at byggebransjen går tøffe dager i møte.

Utviklingen har vært enorm de siste ti årene, og nå varsler byggebransjen at svart arbeid øker så mye i omfang at den norske byggenæringen står i fare. Færre jobber, lavere priser, færre ansatte og vesentlig færre plasser til lærlinger bør være nok for folk til å forstå at noe må gjøres, sier Bård Samuelsen som driver Brødrene Samuelsen Malermester Forretning AS på Lierstranda.

- Svart arbeid øker så i omfang at det nå begynner å bli kritisk. Hver eneste uke ser vi at uærlig arbeid øker, og nå er det så ille at vi er helt nødt til å gjøre noe, sier Samuelsen til Dagsavisen Fremtiden.

- Hvordan merker dere dette på kroppen?

- Det er så omfattende svart arbeid at vi ikke har én eneste telefon fra privatkunder. De som jobber uærlig, tar en så stor del av markedet at det ikke er noe igjen til dem som jobber etter gjeldende lovverk, sier han.

 

Debatt i kveld

Senere i kveld har Drammens Håndverk- og Industriforening (DHIF) kalt inn til debatt med flere sentrale politikere fra Buskerud-benken på Stortinget, fordi håndverksbedrifter har mistet store deler av det private markedet og uttrykker stor bekymring for seriøsiteten i bransjen.

Lederen i DHIF, Arve Winnes, mener det må gjøres noe umiddelbart.

- Nå kaller folk seg for snekker og rørlegger uten å ha utdannelse i noen ting. Det går selvfølgelig ut over selskapene som driver ordentlig. Man får ikke nok å gjøre, man tar ikke inn lærlinger, og man havner i en ond sirkel, sier Winnes.

- Og nå blir det debatt?

- Ja, nå skal vi sette oss ned og diskutere både problematikken som er her i dag og se på løsninger for hvordan vi skal redusere svart arbeid i denne bransjen, sier han.

Malermester Samuelsen mener det er på høy tid å være ærlig i diskusjonen og se på løsninger som gjør at man kan komme problematikken til livs.

- Størsteparten er arbeidskraft som i utgangspunktet ikke er hjemmehørende i Norge. Det er nok helt sikkert norske som arbeider svart også, men den største gruppen er helt klart fra andre land. Det er mye kontant betaling og arbeidere uten et eneste papir som gjelder, sier han.

 

Vil ha ny ordning

I Sverige har man innført det som heter ROT-fradraget. En ordning som gjør at kundene blir premiert med forholdsvis høye pengebeløp dersom de velger en seriøs aktør i markedet. Winnes mener dette kan være én vei å gå for å signalisere at hvit arbeidskraft er det beste alternativet.

- Man kommer aldri til bunns i svart arbeid, men vi mener at hvis vi kan sørge for å tilby ordninger som virker, så kan dette hjelpe oss veldig, sier Winnes.

Samuelsen er enig i at ROT-fradraget er en god løsning og mener at skremselspropaganda har sluttet å virke.

- Det hjelper ikke å skremme med konsekvenser og dårlig utført arbeid lenger, dessverre. Folk velger helt tydelig ut fra hva de sitter igjen med i lommeboka til slutt, og det er det vi må få gjort noe med, sier Samuelsen.

ronny.johnsen@dagsavisen.no