Nå har hun åpnet dialogen med alle deler i den nye storkommunen Drammen

Prosjektrådmann Elisabeth Enger har fått tusen drmmensere i dialog.

Prosjektrådmann Elisabeth Enger har brukt første kvartal til å ha dialogmøter i alle den nye kommunens ti kommunedeler.

Nærmere 1.000 innbyggere har møtt og deltatt i diskusjoner om nærdemokrati og stedsutvikling.

Referat fra hvert enkelt møte ligger nå tilgjengelig her.