Mulig seksuell krenkelse mot barn i Solbergelva

Politiet undersøker en mulig seksuell krenkelse mot et barn i barneskolealder i Solbergelva i Buskerud. En person er siktet, men mistanken er svekket.

Ifølge Sørøst politidistrikt dreier det seg om en hendelse i begynnelsen av uke 48, altså forrige uke. Det skal ha skjedd utendørs i tidsrommet mellom 13.30 og 15.30. Barnet er avhørt, og det er gjort undersøkelser på stedet.

– Vi bruker nå tid på å skaffe oss mest mulig informasjon ut fra det barnet har beskrevet. Vi kan ikke si noe mer om hendelsesforløpet eller hva slags straffbar handling det dreier seg om, men barnets historie er av en slik karakter at vi tar dette alvorlig, sier politiadvokat Hildegunn Teigen.

Politiet har hatt en siktet i saken, men opplyser at mistanken mot denne personen er betydelig svekket. Gjerningspersonen er beskrevet som en voksen mann. Politiet gjennomførte tirsdag en rundspørring i nærområdet.

– Dette er et lite nærmiljø, og det er forståelig at dette oppleves skremmende. Det er derfor politiet nå gjør et grundig arbeid innledningsvis for å finne ut hva som har skjedd. Vårt råd til foreldre og foresatte er å utvise normal aktsomhet inntil videre, sier Teigen.

Politiet ber om tips i saken på det vanlige telefonnummeret 02800 eller på 459 77 644 etter klokka 18.

De understreker at hendelsen ikke har sammenheng med et tidligere forhold der et barn ble utsatt for et overgrep i kommunen. (NTB)