Møysommelig og langvarig prosess

På dag to av rettssaken mot de to korrupsjonstiltalte byggesaksbehandlerne i Drammen, fortsetter aktor sin gjennomgang av den massive mengden dokumentasjon politiet har samlet - om hvordan de mener den korrupte praksisen har foregått.

Totalt åtte ringpermer fyller dokumentutdraget aktor Anne Christine Stoltz Wennersten pløyer gjennom i sitt innledende foredrag, til rettssaken mot de to tiltalte byggesaksbehandlerne i Drammen kommune. Det er satt av fire uker til saken i Drammen tingrett.

- Og da går vi bare inn på en brøkdel av materialet. Skulle vi gått virkelig detaljert til verks hadde vi holdt på til langt utpå våren, kommenterer politiadvokat Hans Lyder Haare til Dagsavisen Fremtiden.

Permene aktoratet legger fram inneholder dokumentasjonen bak de totalt 50 tiltalepunktene i den 10 sider lange tiltalebeslutningen. De 30 første handler om de 30 eiendommene kommunen mener den hovedtiltalte kvinnen har jukset med. Politimyndigheten hevder hun – som både har drevet eget arkitektfirma og var ansatt som saksbehandler i kommunens byggesaksavdeling - har tatt betalt av utbyggerne for å hjelpe dem med alt fra tegning av byggeplaner, utforming av byggesøknader, saksbehandling og godkjenning av søknadene. I en rekke av tilfellene har sakene havnet på hennes bord ved at den medtiltalte, mannlige kollegaen har henvist utbyggerne til henne. Dette skal kvinnen ha betalt kollegaen for. Også kollegaen har drevet arkitektfirma parallelt med jobben som saksbehandler i byggesaksavdelingen. I de resterende sakene har søkerne tatt kontakt med kvinnen direkte.

Som nevnt etter rettens første dag tirsdag, bygger mannens forsvar på nettopp dette; at han har fått betalt fra kollegaen og ikke tiltakshaverne. Hans forsvarer Mette Yvonne Larsen mener derfor mannen ikke kan sies å ha vært korrupt, men bare har mottatt såkalt «kick back-honorar».

Kvinnens forsvarer Lars Christian Sunde sier at hun slett ikke har tatt betalt for noe annet enn arkitekttjenester – utført utenom arbeidstiden i kommunen. Derimot skal hun ha vedgått at hun ikke burde ha saksbehandlet søknader hun selv hadde vært med på å tegne og utforme. Etter dokumentasjonen i de åtte permene å dømme, samt lydopptakene politiet sitter med – av telefonsamtaler mellom kvinnen og hennes søster, hennes medtiltalte kollega og flere av utbyggerne, der hun på det nærmeste innrømmer å ha drevet med korrupsjon, vil Sunde få en tøff oppgave med å få sin klient frikjent.

De 20 siste postene i tiltalebeslutningen handler om at kvinnen også skal ha forfalsket signaturen til en håndverker, som hun har ført opp som ansvarlig søker på en hel rekke byggesøknader om rammetillatelse og ansvarsrett. Håndverkeren ble i første omgang mistenkt for å stå i ledtog med de to tiltalte, men lydopptakene avslørte at han ikke hadde noen kontakt med saksbehandlerne – og vedkommende ble raskt sjekket ut av saken.

 

I dag to av rettssaken loser aktor Wennersten retten gjennom de tre siste permene med dokumentasjon. Det handler om avtaler, kontrakter, byggtegninger, notater og brev beslaglagt i kvinnens hjem – samt i hennes søsters bil. (Politiet har lydopptak av at den tiltalte, rett etter at hun først ble innkalt til avhør, ringte søsteren og ba henne om å fjerne sekkevis med papirer fra huset hennes.) I tillegg består dokumentasjonen av logger fra kommunens datasystem, utskrifter av registrerte søknader og godkjenninger, kontoutskrifter og diverse andre sakspapirer.

 

Etter lunsj skal forsvarerne for første gang få slippe til. Siden de har med seg både trillekoffert, flyttekasse, ikeabag samt en hel sekketralle med dokumenter, blir dette neppe mindre tidkrevende.