Scenemester og hovedtillitsvalgt Tor Egil Heiskala i FTTP i Drammens Teater synes det er kritikkverdig at nesten 600.000 kroner til lederrekruttering belastes Drammen Sceners driftsregnskap. I dag gjenopptar han forhandlingene med ledelsen – hos Spekter.

Møtes i dag

600.000 kroner kostet de to lederskiftene som trakk ned Drammen Sceners balanse til underskudd i fjor. Det burde eier dekke, mener tillitsvalgt.

 

Tarifforhandlingene mellom kommunalt heleide Drammen Scener AS og Film og teaterteknisk forening gjenopptas i dag hos arbeidsgiverforeningen Spekter, etter brudd lokalt. Partene ble verken enige om ny arbeidstidsberegning eller lønn.

– Vi har vært moderate og krevd det bransjen for øvrig har fått i år, sier hovedtillitsvalgt og scenemester Tor Egil Heiskala til Dagsavisen Fremtiden. Selv om han har forståelse for argumentet om at økonomien er dårlig, påpeker han at det underskuddet for 2015 handler om 597.000 kroner brukt på å rekruttere to nye ledere.

70 søkere

– Klubben har ikke representasjon i styret, og har ikke vært klar over denne summen før det ble lagt fram i regnskapet. Vi stiller selvsagt spørsmål ved summen, og mener eier bør tilbakeføre disse pengene, sier Heiskala og spør seg hvorfor ikke kommunen kunne bistå i ansettelsen.

– Styret sier at de ikke har kompetanse og kapasitet til å stå for en sånn prosess. Mens en stor organisasjon som kommunen ansetter ofte selv, også til lederstillinger. Når de i stedet går med på å bruke opp egenkapitalen vår, er de skyld i en stor del av underskuddet, mener Heiskala.

I tillegg til en ny daglig leder, brukte Drammen Scener eksterne hodejegere til å finne ny markeds- og bookingansvarlig etter Vegar Foss Andersen – til tross for at 70 personer søkte stillingen da den ble utlyst på ordinært vis.

Vil ikke svare

Styreleder Jan M. Moberg vil ikke svare på hvorfor de valgte å gjøre det slik. Han opplyser at styret rådførte seg med eier Drammen kommune, og forhørte seg om rammeavtalene for slike tjenester.

– Er du enig med ansatte som mener eier burde betale?

– Jeg har ikke hørt dette fra de ansatte. Den avklaringen får jeg gjøre internt, før jeg tar noen diskusjon i media, sier Moberg.

 

– Hodejeger kan være nyttig

Kommunaldirektør har forståelse for at Drammen Scener bruker hodejegere til å fylle nøkkelposisjoner.

I løpet av ett år bruker eier Drammen kommune som har rundt 4.000 ansatte, et eksternt rekrutteringsfirma til å besette fem til åtte stillinger. At ett datterselskap fylte to stillinger på denne måten er det styret som må vurdere behovet for, mener kommunen.

– Når det gjelder rekruttering til toppstillinger og nøkkelpersoner har kommunen en rammeavtale vi benytter. Datterselskaper som Lindum, EB og Drammen Scener er selv ansvarlige for hvordan de rekrutterer, sier Trond Julin, direktør for økonomi og næring.

Drammen Sceners årlige tilskudd på 8,5 millioner trappes gradvis ned, og egenkapitalen er tapt. Julin ser likevel ingen grunn til å ta regningen for rekrutteringen, slik tillitsvalgte foreslår.

– Det er en styrevurdering hvordan de bruker penger, og det er ikke naturlig for oss å gå inn og bevilge penger til enkeltsaker. Men vi foretar nå en total gjennomgang av rammene for selskapet, som vi vet har både gode arrangementer de tjener godt på, og andre de taper på. Å rekruttere daglig leder er en viktig oppgave for styret, sier Julin.

– Den ene stillingen er ikke toppleder, og hadde 70 søkere før hodejegerne ble hentet inn?

– Innenfor smalere fagområder ser vi at det kan være nyttig å bruke slike firmaer, for å finne spesialkompetanse. Jeg kjenner ikke til vurderingene, men har tillit til at styret har vurdert det skikkelig.