Live Reinfjord Bergerud (14) som Askepott, må tåle tyn fra stemoren og stesøstrene. I denne historien stilles alle på nye prøver.

Moderne Askepott med nye takter

Denne gangen går Askepott nye veier. Med seg har hun skuespillere, dansere og sangere, og en haug foreldre som jobber og leker.

– Dette er et nyskrevet manus, med 14, 15 helt nyskrevne musikallåter skrevet av Eskil Kristiansen, som også er regissør, forklarer styreleder i Høvik Barne- og ungdomsteater Lars Teien. I dag, lørdag og søndag spilles stykket Askepott – Et ellevilt eventyr på Lier Kulturscene i Lierbyen. I tillegg til premieren fredag spilles to forestillinger lørdag og to på søndag.

Idealer og press

I hele vinter har barn, ungdom og foreldre jobbet med å få i stand oppsetningen som rommer en hel del. Sangpedagoger og dansekoreografer har vært med, så skuespillerne både danser og synger i tillegg til replikker og skuespilling.

– Regissør og tekstforfatter har gjort en ny vri, dette er en annerledes Askepott enn hva vi er vant til og som aktualiserer handlingen, utreder Lars Teien og fortsetter;

– Prinsessene i stykket blir satt litt på prøve, og det lekes litt med vår tids skjønnhetsidealer og kroppspress. Vi møter blant andre stylisten Chan-Thomá og hoffmarskalk Vladimir Putt-Inn og babyene som aldri blir voksne. Chan-Thomá vil arrangere et stort moteshow for å vise fram de vakre prinsessene, han er bare opptatt av skjønnheten på utsiden, men prinsen bryr seg ikke om det ytre, men om det indre, så her kommer det moralske inn, forklarer styrelederen.

Styrke og samspill

Hvordan gruppa kommer fram til hvilket stykke de skal spille, er et samspill også dét.

– Eskil hadde en idé og var i gang. Elevene har også bidratt og fått komme med sine innspill, og de har formet mye av rollene sine sjøl. Også som delaktige under innstudering av dansene, og de er med på å forme karakteren de skal spille, hvordan rollene skal spilles ut. Vi tror det er viktig med medvirkning gjennom hele prosessen, så de føler et eierskap til stykket og til rollen, redegjør Lars Teien.

Hva betyr det for barn å få være med i en teatergruppe?

– Vi hadde en oppsummering med regissøren etter fjorårets forestilling, hvor han spurte elevene, og de fleste opplevde en sterk og personlig type mestring. De blir sett av publikum, av regissør og av de andre i gruppa, og det oppstår et sterkt og bra fellesskap og energien til hver enkelt på scenen, smitter over på de andre.

Mer enn teater

Vi i foreldregruppa har en tanke om at den erfaringen og kunnskapen gjennom å delta i en teatergruppe er en kunnskap og erfaring som de tar med seg videre i livet og som er fin ballast å ha. Dette handler ikke bare om å lage en produksjon, det handler også om at alle skal få trygghet og få utforske sider av seg sjøl, sier styreleder Lars Teien som ikke legger skjul på at også foreldrene gleder seg til forestillingen:

– Vi er heldige som har en fantastisk foreldregruppe der alle bidrar veldig mye på hver sin måte. Det er morsomt å utfolde seg enten det gjelder å sminke, sy eller å lage kulisser. Det frigjør energi og det oppstår en del barnslig begeistring!