Mobiliserer Drammen til forsvar for dagens abortlov

Kvinners rettigheter er ikke til forhandling tjue-tretti år etter at de er forhandlet fram, slår en samlet kvinnefront i Drammen fast.

På rekordtid har en rekke partier og organisasjoner samlet seg om Drammens bidrag til en landsomfattende demonstrasjon mot de endringene i abortloven som KrF vil forhandle med regjeringspartiene om.

– Kvinnekampen er blitt en kamp der vi ikke tør å stole på det vi har fått til. Det virker å være til forhandling selv etter tjue-tretti år, med den faren at man tar et skritt tilbake i stedet for å forbedre dagens situasjon, sier Sahar Madahian i Drammen SV. Hun mener det er god grunn til å se på hvordan dagens nemnder kan fungere bedre enn i dag – og at å utvide deres rolle er absolutt feil vei.

Det hviler også et ansvar på Norge som et land der kvinners rettigheter står sterkt, mener hun.

– I Iran, der jeg opprinnelig kom fra, er all abort i utgangspunktet forbudt. Man må ha en medisinsk begrunnelse som er meget sterk, som at man har kreft, sier hun, og forteller om omfanget av kvinner og barn som blir skadelidende under disse restriksjonene, i et liv som kan være økonomisk kjempevanskelig, i mange tilfeller med en far som ikke er til stede.

Som kvinne med innvandrerbakgrunn er hun opptatt av hvilke signaler Norge sender både til egne borgere, og til land de står i relasjon til, som ikke ivaretar sentrale menneskerettigheter.

– Man snakker om norske verdier. Er det mer vaffel og brunost, enn kvinners rettigheter?

– Trodde vi var tydelige nok

– I løpet av én dag har vi klart å mobililsere alle kvinneaktivistene i Drammen, slår Ingunn Strand Johansen i Rødt fast. Da 8. mars-komiteen, der Mahadian også sitter, fikk utfordringen om å få til et arrangement i Drammen, var det raskt tydelig at «alle» var med.

– Drammen har ikke vært kjappest på sånne aksjoner, mye fordi vi er så nær oslo. Men dette finner vi oss ikke i. Vi som har gått i tog for dette på 70-tallet er direkte forbanna, sier Strand Johansen, som mener regjeringen viser en historieløshet som er uhørt. – Kampen var lang, og jo mer de snakker om sorteringssamfunn, jo tydeligere blir det at de vil gi nemnder større plass. Da de prøvde seg på reservasjonsretten gikk kvinner mann av huse, og vi trodde det var tydelig nok. Når man nå er så frekk at man bruker abortloven som et spillkort politisk, er det å ta fra halvtparten av befolkningen en rettighet, sier hun.

–Ligg unna!

Også sekretær i Drammen Kvinnesaksforening Hilde Glenne er nådeløs i sin omtale av Høyres hestehandelsvilje.

– Abortloven er stadig under angrep, og det er fullstendig uakseptabelt å bruke den som politisk maktmiddel slik vi ser at Høyre åpner for. Det er ingen tvil om at kvinner selv er de som best kan vurdere hva som er best for egen kropp, eget liv og eventuelle egne barn. Drammen Kvinnesaksforening sier: ligg unna våre medsøstre, og ikke rør paragraf 2C i abortloven! Det er helt utrolig at vi må være på vakt og kjempe på denne måten i 2018.