Aps gruppeleder, Masud Gharahkhani. FOTO: RONNY JOHNSEN

- Merkelig eldreomsorg

DRAMMEN: Ap er ikke fornøyd med at åtte sykehjemsplasser er midlertidig nedlagt og stoler ikke på at de vil gjenoppstå.

I går skrev Dagsavisen Fremtiden at åtte sykehjemsplasser forsvant fra Drammen Helsehus 15. september. Plassene skal etter planen flyttes til andre sykehjem, men hvor de skal være og når dette skal skje, er foreløpig ikke klart.

Aps gruppeleder, Masud Gharahkhani, synes dette er urovekkende:

- Jeg synes ikke det er tydelig nok om disse plassene kommer tilbake eller ikke. Ap kommer til å følge opp slik at de ikke bare forsvinner, sier han.

Han viser til at Drammen kommune la ned sju omsorgsboliger med heldøgns omsorg i Austadgata i fjor høst. Beboerne ble flyttet til det nye bofellesskapet i Schwartz gate.

- Vi trenger flere sykehjemsplasser, ikke færre. Jeg får stadig tilbakemeldinger om at det er vanskelig å få plass, sier Gharahkhani.

 

Foreslo 13 nye plasser

Arbeiderpartiet foreslo i sitt alternative budsjett for 2014 å opprette 13 nye sykehjemsplasser i Drammen. Gharahkhani mener det er bedre å bygge opp plasser i egen by enn å kjøpe plasser andre steder. Drammen kommune kjøper nå plasser på Trollhaugen seniorsenter i Vestfossen.

- Folk forventer å få tjenester i sin egen by. Vi kunne heller brukt de pengene på å bygge opp egne plasser, sier Ap-politikeren.

Leder av helse-, sosial- og omsorgskomiteen Sigrid Thielemann (H) har tillit til at de åtte plassene gjenopprettes på andre sykehjem.

- Hver institusjon skal få minimum én ekstra korttidsplass, som skal disponeres av hjemmesykepleien. Jeg vil påse at det skjer, sier hun.

 

- Ikke langt

Etter omgjøringen vil åtte av kommunens 392 langtidsplasser blir omgjort til korttidsplasser. Det blir da 108 korttidsplasser.

I likhet med administrasjonen, mener Thielemann at Drammen kommune nå har god kapasitet på sykehjemsplasser. Hun synes det er greit å kjøpe plasser i Vestfossen.

- Det er bedre med korttidsplasser enn langtidsplasser der, men jeg håper jo pårørende kan ta den turen, sier Thielemann.

- Det er jo ganske langt dit?

- Det går jo tog og buss. Jeg har ikke fått signaler om at det ikke er OK å sende folk til Vestfossen, svarer Thielemann.

silje.skiphamn@dagsavisen.no