Annonse
Masud Gharahkhani (Ap) innrømmer gjerne at han ville tone flagg i Marienlyst-saken før valget. Han synes MDG også burde vist velgerne hvor de står. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– MDG furter over at forslaget ikke var deres

Mer Marienlyst: Masud Gharahkhani mener Venstre, KrF – og nå også MDG – bare dilter etter Høyre og Frp.

Annonse
Lokale nyheter

 

– Vi kom med dette forslaget, fordi vi hele veien har jobbet for å stanse byggingen av boligblokker på Marienlyst. Derfor ønsket vi at rådmannen skulle legge fram en sak om oppsigelse av avtalen 9. oktober. Da hadde vi kunnet si opp avtalen i tråd med de sikkerhetsventilene vi har, uten å misligholde avtalen. Bortforklaringene fra Høyre, FRP og flere andre partier om søksmål holder derfor ikke vann, sier stortingskandidat Gharahkhani (Ap).

Han måtte tåle kraftig motbør i bystyremøtet tirsdag, da alle andre partier, unntatt Sp og SV, mente det å planlegge oppsigelse av avtalen med Ticon, så fort femårsfristen går ut, vil stille kommunen laglig til for søksmål. Det sto da heller ikke noe i Gharahkhanis interpellasjon om å vente til oktober.

Frykter ikke søksmål

Du sier dere hele veien har jobbet mot Marienlyst-utbyggingen, men Ap var vel med på å vedta avtaleinngåelsen med Ticon – i 2012?

– Det stemmer, men vi trakk vår støtte allerede i 2014, da vi så hvor det bar. Senest under behandlingen av kommunedelplanen i 2015 sa vi nei til å omregulere tomta til boligformål. Hadde de andre partiene, som i dag er imot utbyggingen, fulgt oss den gangen – ville ikke prosjektet allerede ha kostet nesten 30 millioner. Vi hadde heller ikke trengt å jobbe videre med reguleringsplanen – eller å betale Ticon 200.000 i måneden for å administrere Marienlyst Utvikling.

Frykter du ikke kjempesøksmål, ved å planlegge oppsigelse av avtalen allerede nå?

– Dette er skremselspropaganda fra Høyre og Frp, som uansett vil kjøre på i denne saken, koste hva det koste vil. For dem handler det om prestisje. Uansett står det i klausulen at vi kan si opp avtalen etter 8. oktober, og så lenge vi ikke vedtar noe før den tid er det ingen grunn til søksmål. Det er bare så trist at de andre partiene lar seg skremme.

Men hvorfor ta dette opp nå, når saken uansett må behandles i forbindelse med reguleringsplanen – eller etter 8. oktober?

– Vi synes det er viktig å markere hvor vi står i denne saken, og at vi lytter til befolkningen. Selvfølgelig bør velgerne få vite dette i god tid før valget. Jeg mener MDG her fikk en gylden mulighet til å signalisere det samme, men i stedet velger de å klage over at vi ikke tok saken opp med dem før vi fremmet forslaget. Det synes jeg er smålig. De skulle vel egentlig ønske at det var deres forslag i utgangspunktet.

– Et spørsmål om etterrettelighet

– Det ville vært galskap å si opp avtalen med Ticon nå. Dette har Ap rotet med siden 2014, selv om de utmerket godt vet at det kan medføre et kjempesøksmål. Dette handler ikke om prestisje for får del, men om at kommunen må være etterrettelig når det kommer til avtaler vi har inngått, fastslår Fredrik Haaning (H).

Han er ikke med på at H og Frp vil trumfe igjennom Marienlyst-utbyggingen koste hva det koste vil.

– Nei, jeg skal i hvert fall ikke forskuttere at denne utbyggingen blir noe av. Når det kommer til førstegangsbehandlingen av reguleringsplanen, utpå høstparten 2017, kan det godt hende flertallet sier nei. I så fall stopper prosjektet der, men kommunen må naturligvis uansett ta sin del av regningen. Det er tross alt sjelden en reguleringsprosess   tar over fem år. Men om vi skulle gi signaler om at vi vil avlyse avtalen nå, risikerer vi at Ticon saksøker for tapt fortjeneste – og da snakker vi om helt andre summer.

Haaning mener det uansett er feil å blande en sak som er så viktig for Drammen inn i et stortingsvalg, og ber Ap skille epler fra pærer.

– Her må vi skille det avtalerettslige fra spørsmålet om hvorvidt man fortsatt ønsker boligbygging på Marienlyst. Ikke fall for et så populistisk forslag som det Ap kommer med her. Dette er ikke noe annet enn et lurvete valgkamputspill – og det vet nok også egentlig Masud og Ap utmerket godt.

Annonse