Annonse
OMFANGSRIKT: Aktor Hans Lyder Haare (t.h.) koordinerer et sakskompleks som så langt inneholder over 12.000 dokumentsider. I rettssal 4 i Drammen tingrett pågår nå rettssaken mot en 53 år gammel tiltakshaver tiltalt for medvirkning til grov korrupsjon. Til venstre politibetjent Håvard Sand. FOTO: KATRINE STRØM

– Maste om faktura

Selv om han gjentatte ganger ba om faktura uten å få det, fortsatte 53-åringen med flest mistenkelige tiltak i korrupsjonskomplekset å betale saksbehandleren. I lydopptak får retten høre hvordan han loves motytelser.

Annonse
Lokale nyheter

Den 53 år gamle mannen som i Drammen tingrett står tiltalt for grov korrupsjon nektet på rettssakens første dag å ha forstått at det var den kvinnelige byggesaksbehandleren selv som både tegnet og godkjente søknadene på fem ulike eiendommer der han ønsket å bygge flere utleieenheter i eksisterende tomannsboliger.

Han skal ha blitt introdusert for kvinnen gjennom den mannlige saksbehandleren som også er siktet i saken. Han går i samme moské som tiltalte.

– Jeg kjente ham ikke, men visste at han er arkitekt. Jeg henvendte meg til ham om råd, som å spørre en lege du kjenner når du har vondt i skulderen, sa tiltalte i retten.

– Høytidelig til jobbmail

Tiltalte er selvstendig næringsdrivende, og har en drosje i tillegg til at han driver et eiendomsutviklingsselskap. Han har bodd i Norge siden han var fem år, og har gått skole og gjort militærtjeneste her. Etter å ha forsynt den kvinnelige saksbehandleren med situasjonskart over den første eiendommen, har hun ifølge ham overtatt styringen og krevd ham for summer som han trodde ble formidlet videre – som om han overlot henne ansvaret for underleverandører.

I retten ble det spilt av flere avlyttingsopptak der de snakker om til sammen fem utbyggingsprosjekter, og aktor Hans Lyder Haare godtok ikke tiltaltes forklaring om at han bare jattet med uten å forstå.

– Jeg kan sende deg en sms?, sa tiltalte i et opptak.

– Nei, du gjør det ikke sånn. Du sender meg en høytidelig mail til min jobbmail, instruerte den kvinnelige saksbehandleren, og forklarte at hun kunne gi tillatelser på dagen, bare det ikke var fredag.

– Innmari ålreit

I perioden de to har løpende kontakt, fra januar 2015 til hun blir pågrepet i januar 2016, blir han også advart mot hva amatørmessige søknader fra ansvarlig utbygger kan ødelegge.

– Det hjelper ikke hvor flink jeg er til å tegne for deg, hvis han gjør en drittjobb i utførelsen, lyder opptaket, som utdypes med at hun da ikke lenger kan beskytte ham og navngitte familiemedlemmer.

– Jeg må ikke ha mer å gjøre, men jeg synes at hele din familie er så innmari ålreit, sier byggesaksbehandleren.

Tiltalte sier han ved å lese utskriftene i ettertid forstår at samtalene dem imellom ikke var vanlig kommunikasjon med en offentlig instans, men fremholder at de to ikke kjente hverandre godt.

Verken tiltalte eller hans forsvarer Vegard Aaløkken ønsket mandag å kommentere saken.

Rettssaken fortsetter tirsdag med forklaring og prosedyrer.

Annonse