Marienlyst skole bygges trolig ut likevel

Høyre, MDG og Frp kan sørge for flertall i bystyret for å bygge ut Marienlyst skole for 100 millioner kroner.

Tirsdag kveld gikk komiteen for oppvekst og utdanning inn for en ny løsning som innebærer en begrenset utbygging av Marienlyst skole, fremfor midlertidige paviljonger eller bussing av elever til Galterud skole.

– Det er fortsatt en utfordring at det er for mange elever på Marienlyst skole, og det vil også være behov for utbygging av Marienlyst etter at Åskollen-elevene er borte fra Marienlyst. Det er helt nødvendig, og det er bra at det er flertall i komiteen for det. Det blir spennende å se hva bystyret sier om denne saken til slutt, sier Eidi Ann Hansen (V), som møtte i komiteen i Billy Tarangers (KrF) fravær.

Les også: Sterke reaksjoner på politikernes nedprioritering av Marienlyst skole

Knapt flertall

Hansen bidro sammen med Høyre og Frp til at forslaget, som er i tråd med hva MDG tidligere har foreslått, gikk gjennom komiteen med sju mot fem stemmer.

Hun understreker at Venstre i utgangspunktet ønsket å prioritere utbygging på Marienlyst over ny ungdomsskole på Åskollen nå i første omgang.

– Nå blir det ikke slik man hadde tenkt, men det blir et kompromiss. Dette er et forslag som kom på bordet i går. Rådmannen har fått en bestilling om hva vi kan få til 100 millioner på Marienlyst, og nå jobber han med å komme med en ny innstilling basert på dette fram mot bystyremøtet 18. desember.

– Hvordan skal dere få råd til å bygge ut på Marienlyst samtidig som dere bygger ny ungdomsskole på Åskollen?

– Det må rådmannen se på. Utgangspunktet er at vi skal få til begge deler, og hvis du ser på forrige forslag, var det også snakk om utbygging på Marienlyst først og så på Åskollen. Vi vil uansett få et problem på Marienlyst som må løses, sier hun

Hansen regner med støtte fra SV i bystyret.

– SV var for Marienlyst-utbygging, men jeg opplever at det for dem handlet mest om at dette forslaget kom brått på. Det kommer en innstilling fra rådmannen basert på dette, og jeg vil bli overrasket hvis SV går mot den.

Les også: SV: – Ny skole tar integreringen i feil retning

Gir seg som politiker

Eidi Ann Hansen kom inn i bystyret som gruppeleder i Venstre etter at varaordfører Yousuf Gilani ga seg i partiet i 2017. Hun står ikke på lista til Drammen Venstre i neste valg, og begrunner det slik:

– Jeg står på 13. plass på Viken Venstres liste, og har jobb som fylkessekretær for Viken Venstre. Grunnen til at jeg har sagt nei til å stå på liste i Drammen, er at jeg har en jobb som krever kveldsmøter og helgeengasjement, og har tre små barn på ni, sju og fem. Det løpet går ikke i lengden.

Ettersom begge Venstres bystyrerepresentanter har meldt seg ut av partiet i denne perioden, har Venstre vært uten fast representant i bystyret, og Hansen har bare kunnet møte dersom en av de to utmeldte har meldt frafall til bystyremøtene.

– Det var ikke akkurat noen ønskesituasjon. Da jeg sa ja til å stå på listen i 2015, hadde jeg aldri vært politisk aktiv før. Det kom brått på, og jeg har forsøkt å henge i. Jeg synes det har vært mye morsomt og givende. Det har vært noen tørner, men det har ikke vært mer enn jeg tåle, sier hun.

Les også: Vurderer nytt Marienlyst-forslag

Misfornøyd KrF

Billy Taranger er ikke særlig glad for hva Eidi Ann Hansen stemte for i hans fravær.

– Jeg kan ikke forstå at man fra den ene til den andre dagen skal kunne hoste opp et 100 millioner til et bygg over bordet. Jeg synes dette var en veldig dårlig idé både taktisk og med tanke på at vi er i et samarbeid, og kommer til å stemme imot i bystyret, sier han.

Taranger mener det vil være unødvendig å bygge ut Marienlyst når man bygger ny ungdomsskole på Åskollen, og at elever heller kan busses til Galterud skole i mellomtiden.

Les også: Vedtok ny ungdomsskole på Åskollen

MDG: – Vårt forslag

Ståle Sørensen i MDG er klar for å stemme for forslaget i bystyret. De tre partiene som har signalisert at de er for, Høyre, Frp og MDG, har til sammen 27 av 49 representanter i bystyret, og vil dermed sørge for flertall dersom alt går etter planen. Får de i tillegg med seg SV, som ennå ikke har bestemt seg i saken, på laget, blir flertallet enda større.

– Det er for så vidt vårt forslag at vi setter i gang et nedskalert utbygging av Marienlyst. Jeg tror kanskje 100 millioner er noe smått, men vi forholder oss til det hvis det er den ramma man setter. Det er satt av midler til bygging i 2019 og 2020, så pengene ligger der. Også kan man parallelt begynne å planlegge byggingen på Åskollen. Det bør være midler til begge deler, sier Sørensen.

Han har ikke tro på at begge deler er mulig innenfor den planlagte rammen på 225 millioner kroner, men tror uansett utbyggingen av Åskollen vil ta lengre tid enn den planlagte ferdigstillelsen i 2021 eller 2022, slik at utgiftene kan spres ut over en litt lengre periode.

– Jeg tror nok vi kommer opp i 300 millioner eller noe mer, sier Sørensen, som tror ny ungdomsskole på Åskollen står klar til bruk tidligst høsten 2023.