Ida Klingvall og Åsmund Thorkildsen inviterer til kulturkveld i Lychepaviljongen i kveld. Utstillingen om det spektakulære sommerhuset på Vestlandet, tegnet av arkitektene Jensen & Skodvin danner bakteppet for debatten, og vises i Nøstetangenrommet. FOTO: ELISABETH HELGELAND WOLD

– Mangler kunnskap

Hindrer plan- og bygningsloven eksperimentell arkitektur? Og trenger arkitekturen sin «haute couture»? Debatten tas på museet i kveld.

– Det er vanskeligere å få byggetillatelse til spektakulære bygg i tettbebygde strøk i Drammen enn for eksempel i Røyken eller Lier, forklarer Ida Klingvall, som er prosjektkoordinator ved Drammens Museum.

– Ja, og hvorfor er det sånn? Det er dette vi skal snakke om under debatten, forklarer museumsdirektør Åsmund Thorkildsen, som også er kurator for utstillingen som har stått siden november.

Kulturkvelder med debatt er noe museet har arrangert flere ganger, og er en måte å aktualisere utstillingene på. Thorkildsen og Klingvall har tidligere opplevd at folk kan være engstelig for å ta ordet når de sitter sammen med et panel med fagkunnskap. De håper likevel at det blir en god dialog mellom kveldens panel og publikum. Panelet består av sivilarkitekt og eks-byplansjef i Drammen Asle Farner, arkitekt Aida Strand fra Byplankontoret i Drammen kommune, arkitekt Jan Olav Jensen, arkitekt Børre Skodvin i tillegg til Thorkildsen.

– I Norge er vi livredde for at ikke arkitekturen er homogen nok, og jeg tror det skyldes mangel på kultur og kunnskap. Danskene og finnene har en helt annen status innen arkitektur og design. Jeg var i Finland ved en anledning og da enken etter Alvar Aalto kom inn i rommet, reiste folk seg, ivrer museumsdirektøren. Som kunstform er arkitekturen en av Thorkildsens favoritter, spesielt moderne arkitektur og design.

– Jeg ser jo at ikke alle kan og vil kjøpe haute couture, heller ikke jeg. Men som kunstform, som banebryter er det viktig, sier Thorkildsen som åpner dørene for debatt klokka 19.