Maner til lokal klimakamp

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt politikkforslag til alle lokale partilag i Buskerud, og understreker at det som gjøres de neste ti årene er essensielt.

– Dette er en lenge varslet krise, og nå er det er klart for de fleste at vi står i en miljø- og klimakrise. FN har kommet med en rapport som tydelig viser hva som vil skje om vi ikke handler raskt, sier Elisabeth Briseid (73) i Besteforeldrenes klimaaksjon.

Briseid har ni barnebarn i alderen to til 20 år.

– Det er svært viktig for meg å gjøre noe nå, så jeg kan se barnebarna i øynene. Jeg utfordrer alle besteforeldre til å bli med på denne dugnaden, sier hun.

Ti avgjørende år

Besteforeldrenes klimaaksjon (BKA) er en landsomfattende organisasjon som har som hovedformål å motvirke menneskeskapt global oppvarming.

I skrivet som er sendt til programkomiteene til lokallagene i Buskerud kommer alvoret tydelig fram: «De neste 10 årene er de mest avgjørende for menneskehetens klima-snuoperasjon,» skriver BKA, som oppfordrer samtlige av partiene og lokallagene til å bli med i den globale klimadugnaden.

En rekke forslag

Besteforeldrenes klimaaksjon har sendt sine politikkforslag til de politiske partienes lokallag over hele Norge.

Forslagene er delt inn i fem hovedpunkter med flere konkrete underpunkter for hvordan dette skal gjennomføres, og de fem punktene er som følger:

1. Skape en gjennomføringskraftig lokal klimadugnad.

2. Få ned klimagassutslippene i kommunen.

3. Bidra til et grønt skifte i det lokale næringslivet.

4. Eliminere finansiell risiko skapt av den globale klimaomstillingen.

5. Redusere klimarisiko gjennom klimatilpasning.

«Ved å ta med disse punktene i partiprogrammet, blir dere med i den globale dugnaden for å begrense global oppvarming til 1,5 grader – for å unngå klimakatastrofen som 3–4 grader oppvarming vil innebære», skriver besteforeldrene til politikerne.