Annonse
UNØDVENDIG: – Det var unødvendig dramatisk dette. De må huske på at dette er en avdeling i en kritisk situasjon med lite ressurser som er i ferd med å bryte sammen, sier tillitsvalgt for overlegene i helseforetaket Vestre Viken, Tom Henri Hansen. FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Man skal være litt forsiktig med det man politianmelder

Tillitsvalgt for overlegene hos Vestre Viken mener Helfo i altfor liten grad har gitt tilbakemelding og veiledning før de valgte å politianmelde helseforetaket Vestre Viken for grovt bedrageri.

Annonse
Lokale nyheter

– Jeg mener at Helfo må være mer aktive med å gi tilbakemeldinger og veiledninger. Plutselig kommer de med en bombe ut av ingenting, sier tillitsvalgt for overlegene i helseforetaket Vestre Viken, Tom Henri Hansen, til Dagsavisen Fremtiden.

Bomben han sikter til er at Helfo den 25. april valgte å politianmelde Vestre Viken for grovt bedrageri. Saken er nå under etterforskning, og flere personer har blitt avhørt, men det er så langt ikke tatt ut noen siktelser.

– Det var unødvendig dramatisk dette. Man skal være litt forsiktig med det man politianmelder. De må huske på at dette er en avdeling i en kritisk situasjon med lite ressurser som er i ferd med å bryte sammen, sier Hansen.

Les også: Etterforskes for bedrageri – igjen

Feilkoding

Årsaken til politianmeldelsen skal være feilkoding av prøver fra Avdeling for klinisk patologi ved Sykehuset i Drammen. Til sammen skal avdelingen angivelig ha fått utbetalt åtte millioner kroner for mye.

Ved avdelingen undersøkes vevsprøver og celleprøver blant annet for å påvise sykdommer som kreft. Avdelingen skal ha fått beskjed om politianmeldelsen 28. april, men dette ble ikke videreformidlet til toppledelsen i Vestre Viken, som først fikk vite om saken for en drøy uke siden. Ifølge Drammens Tidende, som først omtalte saken, ble lederen for Avdeling for klinisk patologi permittert mandag denne uken.

– Burde hatt is i magen

Tom Henri Hansen liker dårlig at lederen for avdeling for klinisk patologi nå er permittert, spesielt siden Vestre Viken selv ikke er ferdig med sin interne gransking av saken.

– Jeg mener at de burde hatt litt is i magen og ventet på hva den utredningen viser. Den patologiske avdelingen er en avdeling som er grovt underbemannet og som har varslet om altfor lite ressurser. Avdelingssjefen har vært en veldig viktig brikke i avdelingen. Han er en veldig viktig patolog med stor arbeidskapasitet, og det gir store problemer når han fjernes, sier Hansen.

– Ikke en prioritet

Avdelingslederen har via sin advokat gitt beskjed om at han ikke ønsker å uttale seg om saken før politietterforskningen er over, men Hansen har følgende å si om at avdelingslederen ikke skal ha videreformidlet Helfos politianmeldelse til toppledelsen:

– Så vidt jeg vet har det vært en diskusjon mellom avdelingssjefen og Helfo om taksten. Han har ment at det var riktig, og Helfo har ment at det ikke var riktig. Han har ikke hatt tid og overskudd til å prioritere den saken. Avdelingen kommer snart til et punkt hvor de ikke klarer å besvare vevsprøver, noe som vil være helt kritisk.

Men burde han ikke ha videreformidlet politianmeldelsen?

– Han hadde ikke mulighet til å prioritere det. Avdelingen var veldig presset. Man må sette liv og helse foran økonomi.

Men han kunne vel i korte ordelag ha varslet ledelsen om at Vestre Viken var blitt politianmeldt?

– Ja, det kunne han selvfølgelig. Han hadde et sterkt ønske om å rydde opp i egen avdeling, og han tenkte vel egentlig at disse takstvurderingene ikke var så forferdelig interessante. Men jeg skjønner også ledelsen på at de mener de burde vært informert tidligere, når de først får politianmeldelsen.

Helfo er kortfattet i sitt svar på kritikken fra Hansen.

– Vi viser til vårt forrige svar og ber om forståelse for at Helfo ikke kan kommentere sakens innhold. Når et forhold anmeldes til politiet, er det politiet som skal vurdere saken og foreta den etterforskning de mener er nødvendig. Vi henviser derfor på dette stadium til politiet når det gjelder den konkrete saken, sier direktør Tove Lisbet Lund i Helfo kontroll.

Kommunikasjonsdirektør hos Vestre Viken, Finn Egil Holm, viser til at direktør Kari Jussie Lønning har svart på kritikken fra Hansen i Drammens Tidende.

– Vi har gjort det vi mener er nødvendig. Saken er alvorlig, sier hun til avisen og understreker at ledelsen ikke har konkludert med om påstandene anmeldelsen bygger på medfører riktighet.

Annonse