– Må si jeg er skeptisk

Drammenspolitikerne er enige om at alle fortjener en ny sjanse. Enkelte stiller likevel spørsmål ved ansettelsen av Manuela Ramin-Osmundsen som kommunaldirektør i den nye storkommunen.

– Ja, vi drøftet dette på gruppemøtet vårt. For jeg må jo si dette var svært overraskende, spesielt med tanke på andre, sterke og lokale kandidater, sier listetopp for Frp Ulf Erik Knudsen.

Han satt selv på Stortinget den gangen Ramin-Osmundsen ble første, norske minister med annen etnisk bakgrunn.

– Jeg satt i komiteen hun i sin tid ble nødt til å svare for, og jeg fikk ikke et godt inntrykk. Ikke dermed sagt at eventuelle feiltrinn skal behøve å forfølge deg hele livet, men jeg må si jeg er skeptisk, konstaterer Knudsen.

Litt spesielt

Ramin-Osmundsen ble nødt til å gå av som barne- og likestillingsminister i den andre Jens Stoltenberg-regjeringen i 2008, etter at hun flere ganger ble tatt i å lyve om vennskapet med Ida Hjort Kraby, som hun utnevnte til nytt barneombud.

I ettertid har Ramin-Osmundsen hatt flere lederstillinger på nasjonalt plan, og kommer nå fra stillingen som HR-sjef i Miljødirektoratet.

– Jeg stiller spørsmål ved hennes erfaring fra kommunal sektor – som tross alt er svært forskjellig fra statlig sektor, påpeker Knudsen.

Og ordførerkandidat for Høyre Fredrik Haaning skjønner at noen kan stille seg undrende til ansettelsen av Ramin-Osmundsen.

– Ja, for min egen del vil jeg bruke ordet overrasket. Prosjektrådmannen for den nye kommunen står selvsagt fritt til å utnevne de kommunaldirektørene hun mener er de rette for stillingene, men dette er jo litt spesielt med tanke på Ramin-Osmundsens tidligere aktiviteter i politisk sammenheng, påpeker Haaning.

Han understreker at dette ikke er noe Høyre har drøftet som parti, men bare hans egen, umiddelbare reaksjon. Han presiserer også at tidligere feil på ingen måte skal utelukke folk fra viktige verv for all framtid.

Godt valg

– Jeg er storfornøyd med å få Ramin-Osmundsen med på laget. Det gir et viktig signal at kommunen endelig får på plass folk med minoritetsbakgrunn i sentrale stillinger i administrasjonen. Og Manuela Ramin-Osmundsens kvalifikasjoner er det ingen tvil om, sier Yousuf Gilani, uavhengig varaordfører i dagens Drammen.

Han synes det ville være veldig trist om noen skulle slå politisk mynt på Ramin-Osmundsens bakgrunn.

Det er SVs førstekandidat Lena Reitan helt enig i. Både hun og Monica Myrvold Berg, Aps listetopp, mener Ramin-Osmundsen er et godt valg for en spennende stilling.