Annonse
I prat: Jonas Gahr Støre ble med senterets minibuss, da blant andre 90 år gamle Harry Lundberg skulle skysses hjem fra dagens aktiviteter. Lundberg er selv Ap-veteran – og har sittet i kommunestyret i Nedre Eiker i 32 år. ALLE FOTO: PERNILLE VESTENGEN

– Må løfte sammen

Som et ledd i lanseringen av Aps kvalitetsreform i eldreomsorgen, besøkte Jonas Gahr Støre Bråta helse- og aktivitetssenter i Mjøndalen.

Annonse
Fremtiden

– Vi vil tilrettelegge for at flere kan bli boende hjemme lenger, blant annet ved å ansette flere, økt satsing på velferdsteknologi – og her setter vi av en milliard – og ved å bygge flere boliger tilpasset eldre. For å sikre brukerne like gode tjenester over hele landet vil vi innføre en kvalitetsreform. Det vil blant annet kreve økte overføringer til kommunene. Sist men ikke minst går vi inn for en aktivitetsreform, med økt vekt på livsglede og opplevelser. Eldreomsorg skal ikke bare være oppbevaring, påpeker Støre for ansatte og brukere på Bråta.

Blant Aps foreslåtte tiltak, for å skape mer liv og røre ved landets sykehjem, er å tilby studenter rimelige boliger tilknyttet institusjonene.

For helse og trivsel

Ved eldreinstitusjonen i Mjøndalen er de allerede godt i gang med en omsorgsreform. Ordfører i Nedre Eiker Bent Inge Bye (Ap) kan fortelle at noe av bakgrunnen for nytenkningen var at kommunen måtte spare penger.

– Vi hadde et underskudd på 50 millioner innen helse- og omsorgssektoren. Det har vi klart å spare inn i løpet av de to siste årene, og det uten at kvaliteten har gått merkbart ned, sier Bye, som ikke får fullrost kommunens ansatte.

Det å sørge for at flere eldre kan bo hjemme, har vært kommunens viktigste grep. Med to egne minibusser hentes nå hjemmeboende til senteret, en eller to ganger per uke, for et felles måltid, trim og en hel rekke sosiale aktiviteter.

– Totalt hentes og bringes 100 eldre hit per uke, og det er kamp om plassene. Ensomhet er en av de største utfordringene for hjemmeboende, men dette handler ikke bare om den sosiale biten. De ansatte fanger også opp det som måtte være av helsebehov, og de er det mange av, nå som sykehusene nærmest kaster ut folk før de blir lagt inn, sier Bye.

Varsler spleiselag

Kvaliteten på omsorgstilbudet ivaretas blant annet ved at kommunen har ansatt egne leger tilknyttet sykehjemmene. Ved dagavdelingen på Bråta er det også sju egne, håndplukkede medarbeidere, som er underlagt hjemmetjenesten.

Ungdommer har de også fått inn – ved at ungdomsskolen like ved bruker kafeen på Bråta som kantine.

Støre innrømmer på sin side at en storstilt reform er nødt til å koste.

– Dette er noe vi som samfunn må betale for. Da har vi ikke råd til de store skattekuttene dagens regjering har gitt de rikeste. De aller fleste med normal inntekt, vil imidlertid ikke få høyere skatt, sier Støre.

Ifølge VG vil Ap også hente inn fem milliarder via økte avgifter på blant annet bilhold, diesel og tobakk – og ved å fjerne momsfritaket på netthandel

– Vi er helt nødt til bruke avgiftspolitikken for å møte klimautfordringene. Etter 2025 skal det heller ikke omsettes diesel- og bensinbiler mer. Til gjengjeld subsidieres elbil på flere forskjellige måter, konstaterer Jonas Gahr Støre.

pernille.vestengen@dagsavisen.no

Annonse